Obnovení obohacování uranu v Íránu až do výše 20 procent je porušením Společného komplexního akčního plánu o urovnání íránského jaderného programu. Hlavní příčinou takových odchylek jsou činy Spojených států, tvrdí se v komentáři mluvčí ruského ministerstva Marii Zacharovové zveřejněném na stránkách resortu. (Foto: Wikimedia)

„Obnovení obohacování uranu až do výše 20 procent je odchylkou od dohod stanovených ve Společném komplexním akčním plánu o urovnání íránského jaderného programu,“ uvedla Zacharovová.

Podle jejích slov si v posledních letech mezinárodní společenství jasně uvědomilo, že hlavní příčinou těchto odchylek je systematické hrubé porušování mezinárodních závazků ze strany Spojených států, které i přes článek 25 Charty OSN nedodržují rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2231 a záměrně vytvářejí překážky pro neplnění ze strany jiných zemí.

Zacharovová  rovněž uvedla, že obnovení obohacování uranu Íránem až do výše 20 % v jaderném objektu ve Fordo nemá nic společného s plněním jeho povinností vyplývajících z Dohody o komplexních zárukách a Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Z tohoto hlediska neexistují vůči íránské straně žádné nároky.

Podle ní Moskva pozorně sleduje situaci v souvislosti s kroky provedenými ze strany Íránu v objektu ve Fordo na obnovení obohacování uranu a poznamenala, že všechny potvrzené informace ohledně této věci přicházejí prostřednictvím Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).

„Inspektoři neustále sledují kroky Teheránu, který předem informoval úřad o odpovídajících plánech a projevuje otevřenost, přičemž plní všechny postupy stanovené v Dohodě o komplexních zárukách,“ uvedla Zacharovová.