Galaxie NGC 1961 rozvíjí svá nádherná spirální ramena na nově zveřejněném snímku z Hubbleova vesmírného teleskopu NASA. (Foto: NASA)

Třpytivé modré oblasti jasných mladých hvězd lemují prašná spirální ramena vinoucí se kolem zářícího středu galaxie.

NGC 1961 je středně spirální galaxie a galaxie typu AGN neboli aktivního galaktického jádra.

Střední spirální galaxie se nacházejí mezi spirálními galaxiemi „s pruhem“ a „bez pruhu“, což znamená, že ve svém středu nemají jasně definovaný pruh hvězd.

Galaxie AGN mají velmi jasná centra, která často na určitých vlnových délkách světla daleko zastiňují zbytek galaxie.

Tyto galaxie mají ve svých jádrech pravděpodobně supermasivní černé díry, které vyvrhují jasné výtrysky a vítr, který určuje jejich vývoj.

NGC 1961 je poměrně běžným typem AGN, která vyzařuje částice s nízkou energií.

Data použitá k vytvoření tohoto snímku pocházejí ze dvou návrhů. Jeden studoval dosud nepozorované Arpovy galaxie, zatímco druhý se zabýval progenitory a explozemi různých supernov.

NGC 1961 se nachází ve vzdálenosti asi 180 milionů světelných let v souhvězdí Camelopardalis.

Zdroj: phys.org