Bidenovo katastrofální stažení z Afghánistánu poškodilo národní bezpečnost USA, pošramotilo pověst armády a zničilo morálku vojáků. (Foto: Banned)

Praporčík William J. Callen vstoupil do americké námořní pěchoty v roce 1999. Po několika nasazeních byl naposledy střelcem prvního praporu 8. námořní pěchoty. Dvakrát byl nasazen v rámci rotujících sil námořní pěchoty v Evropě 19.2 a 24. expedičního sboru námořní pěchoty.

Během nasazení mimo 24. námořní jednotku pomáhal střelec Callen prvnímu praporu osmé námořní pěchoty v divadelních bezpečnostních cvičeních po celé Evropě a na Blízkém východě a nakonec se zúčastnil operace Freedom Sentinel v Afghánistánu.

Callen získal řadu ocenění a vyznamenání, včetně medaile Bronzová hvězda a Hulbertovy trofeje za vynikající velení.