Vědci pomocí myšlenkového experimentu v kvantové fyzice začínají být vysvětlení, která jsme předtím brali jako fakta, zpochybněna. (Foto: Pxfuel)

Vědci ve skutečnosti nemilují nic tak, jako tvrdá fakta. Ovšem fakta, o kterých se zrovna teď ujišťují, způsobují, že badatelé si natahují mozky na skřipec, neboť se trápí s myšlenkovým experimentem, který provedli v komplikovaném světě kvantové fyziky.

Tento myšlenkový experiment kvantové fyziky tlačí výzkumníky k hranicím jejich představivosti

Mezinárodní tým fyziků teď už naznačuje, že nějako jako objektivní realita, vlastně vůbec neexistuje. Znamená to, že vše, co jsme zatím akceptovali jako fakta, by ve skutečnosti mohlo být jen subjektivním vnímáním.

Vědecká zjištění jsou zpravidla založena na faktech vytvořených pozorováními. Samozřejmě, že je naprosto nezbytné, provádět tato měření tak objektivně, jak je jen možné, tj. oproštěná od hodnocení a překrucování.

Že tomu ale tak nezbytně nemusí být, empiricky prokázali chytří myslitelé, kteří se věnovali výzkumu kvantové fyziky. A tyto vhledy dovnitř pocházející od nich nás přinutí k pochybnostem o objektivní realitě.

Wingerův přítel vznáší otázky