Pasy a průkazy totožnosti v EU se mají stát zcela digitálními a hraniční kontroly mají být prováděny pomocí biometrických rozpoznávacích postupů. Na to se snesla vlna kritiky. (Foto: Flickr)

Pasy a občanské průkazy budou zrušeny, pokud Evropská komise dosáhne svého. Místo nich budou existovat pouze digitální doklady. Nejpozději od pandemie Corony občané očekávají „používání bezkontaktních technologií jako základní předpoklad bezpečného a bezproblémového cestování“, píše Evropská komise. Chce „posílit bezpečnostní opatření s cílem vytvořit bezpečnější schengenský prostor“, zjednodušit cestování „a zvýšit tak atraktivitu EU“.

Výlučné používání fyzických dokladů komplikuje účinné kontroly při překračování hranic a vydávání těchto dokladů na odlehlých místech může působit problémy, což v konečném důsledku brání mezinárodnímu cestování,“ uvádí se v dokumentu, který se na podzim stal základem veřejného průzkumného posouzení dopadů. „Používání biometrických řešení“ by mělo „umožnit orgánům odpovědným za detekční kontrolu“ a hraniční kontroly „spolehlivěji zjistit totožnost cestujících a zároveň snížit riziko spojené s jednotlivými cestujícími“. Z 360 připomínek k posouzení dopadů byly téměř všechny negativní.

Veřejná konzultace již probíhá

Komise nicméně pokračuje a nyní vede konzultace o několika variantách „digitálních cestovních průkazů“ (DTC). Do 28. června může kdokoli prostřednictvím dotazníku sdělit Komisi EU svůj názor na digitální cestovní doklady. Jako jednu z možností zvažuje úřad nařízení EU, které by členským státům uložilo povinnost zavést plánovaný standard DTC Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

Občané by pak mohli překračovat hranice bez klasických elektronických bran nebo kontrolních budek. Na oplátku by došlo k „komplexnímu porovnání biometrických údajů“. EU již několik let buduje biometrickou superdatabázi napříč všemi bezpečnostními IT systémy. Legislativní návrh má být předložen ve třetím čtvrtletí roku 2023.

Více než 300 kritických hlasů již na podzim

Během podzimní sondy do posouzení dopadů se objevilo 360 připomínek – téměř všechny negativní. Například Švédská národní zdravotnická federace, která je zastáncem přírodní medicíny, návrh během podzimní konzultace ostře kritizovala: Uvedla, že to byly pouze vlády EU, „kdo cítil potřebu kontrolovat zdravotní stav lidí“ a očkování, které bylo podáváno. Jedná se o „nezdravý přístup“, který ničí myšlenku, že každý, kdo má pas nebo průkaz totožnosti, by měl mít možnost volně cestovat. Kromě toho by se osoba, která má cestovní doklad v mobilním telefonu, stala sledovatelnou prostřednictvím funkce GPS. To samo o sobě představuje „velkou hrozbu pro soukromí“.

Také další účastníci vidí ohrožení práva na informační sebeurčení. Pokud by bylo možné údaje z občanských průkazů získat bezkontaktně, člověk by nad nimi rychle ztratil kontrolu. Digitální cestovní doklady jsou nezabezpečené a omezují lidi na biologické charakteristiky, jako jsou otisky prstů, obličej a duhovka. S odpovídajícími skeny získává umělá inteligence (AI) příliš velkou moc, ačkoli by ve skutečnosti neměla činit taková rozhodnutí.

Zdroj: heise.de