Stále více klimatických alarmistů, kteří věří „vědě o globálním oteplování“, předkládá myšlenku rozsáhlých zásahů, jako je solární technika, která by zvrátila „změnu klimatu“. (Foto: Flickr)

Jsou přesvědčeni, že jedinou příčinou zvyšování teploty na Zemi je lidská činnost, a tvrdí, že k zastavení ničení planety je okamžitě zapotřebí rozsáhlých zásahů. Někteří dokonce vyzývají k tomu, aby letadla rozprašovala do atmosféry chemikálie, které by odklonily sluneční paprsky, což by byla poslední naděje na přežití světa.

Ale ne tak rychle. Zpráva, kterou ve čtvrtek zveřejnila Evropská komise, nastínila možná rizika a „nezamýšlené důsledky“ manipulace s planetárními systémy v boji proti globálnímu oteplování.

Komise varovala:

V souvislosti se zrychlujícím se globálním oteplováním přitahují stále větší pozornost záměrné rozsáhlé zásahy do přirozených systémů Země (označované jako „geoinženýrství“), jako je například modifikace slunečního záření. Rizika, dopady a nezamýšlené důsledky, které tyto technologie představují, jsou však nedostatečně pochopeny a potřebná pravidla, postupy a instituce nebyly vytvořeny.

K některým z těchto rizik patří:

Tyto technologie přinášejí nová rizika pro lidi a ekosystémy a zároveň mohou zvýšit nerovnováhu moci mezi národy, vyvolat konflikty a vyvolat nesčetné etické, právní, správní a politické otázky.

Vědci z Harvardovy univerzity mezitím vyzvali k „rozprašování drobných částic zvaných sulfátové aerosoly do atmosféry, které by odrážely sluneční světlo“. A MIT nedávno napsal: „Geoinženýrství by mohlo být naší poslední a jedinou možností.“

V rozhovoru s novináři tento týden šéf klimatické politiky Evropské unie Frans Timmermans řekl: „Nikdo by neměl provádět experimenty s naší společnou planetou sám“ a „mělo by se o tom diskutovat na správném fóru, na nejvyšší mezinárodní úrovni“.

Evropští vedoucí představitelé se obávají, že by se geoinženýrské experimenty mohly v případě nekontrolovaného postupu strašlivě zvrtnout. Je třeba lépe pochopit rizika manipulace se zemským klimatem a stanovit potřebná pravidla a postupy.

Zdroj: eeas.europa.eu