Rada a Evropský parlament dosáhly předběžné politické dohody o přísnějších normách pro emise CO2 u nových osobních a dodávkových automobilů. Cílem je přejít na mobilitu s nulovými emisemi. (Foto: Flickr)

Do formálního přijetí se spolunormotvůrci dohodli na:

  • 55% snížení emisí CO2 u nových osobních automobilů a 50% snížení emisí CO2 u nových dodávek do roku 2030 ve srovnání s úrovní v roce 2021
  • cíl 100 % snížení emisí CO2 pro nové osobní automobily i dodávky do roku 2035.

Tato dohoda připraví půdu pro moderní a konkurenceschopný automobilový průmysl v EU. Svět se mění a my musíme zůstat v čele inovací. Věřím, že tento technologický přechod dokážeme využít. Díky předpokládanému časovému harmonogramu jsou cíle dosažitelné i pro výrobce automobilů.

Jozef Síkela, český ministr průmyslu a obchodu

Uzavření první dohody o návrhu z balíčku „Fit for 55“ je silným signálem, že EU je odhodlána pokročit směrem ke klimatické neutralitě a zelenému přechodu. Mobilita s nulovými emisemi bude základním kamenem pro zpomalení změny klimatu, která může způsobit vážné poruchy v mnoha odvětvích naší společnosti, včetně životního prostředí, migrace, potravinové bezpečnosti a hospodářství.

Anna Hubáčková, ministryně životního prostředí ČR

Regulační pobídkový mechanismus pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi (ZLEV) bude zachován do roku 2030. V rámci tohoto mechanismu může být výrobce, pokud splní určité referenční hodnoty pro prodej vozidel s nulovými a nízkými emisemi, odměněn méně přísnými cíli v oblasti emisí CO2. Spoluzákonodárci se dohodli na zvýšení referenční hodnoty na 25 % pro osobní automobily a 17 % pro dodávky do roku 2030.

Dohoda obsahuje formulaci o CO2 neutrálních palivech, podle níž Komise po konzultaci se zúčastněnými stranami předloží návrh na registraci vozidel poháněných výhradně CO2 neutrálními palivy po roce 2035 v souladu s právem EU, mimo oblast působnosti norem pro vozový park a v souladu s cílem EU v oblasti neutrality klimatu.

Dohoda obsahuje doložku o přezkumu, která zajistí, že Komise v roce 2026 důkladně posoudí pokrok dosažený při plnění cílů 100% snížení emisí a potřebu tyto cíle přezkoumat s ohledem na technologický vývoj, mimo jiné s ohledem na plug-in hybridní technologie, a význam životaschopného a sociálně spravedlivého přechodu k nulovým emisím.

Podle nařízení musí každý výrobce zajistit, aby průměrné emise CO2 z jeho vozového parku nově registrovaných vozidel v kalendářním roce nepřekročily jeho cíl pro specifické roční emise. Výrobci mohou i nadále uvádět na trh vozidla se spalovacími motory, ale pokud v daném roce překročí svůj emisní cíl, musí zaplatit poplatek ve výši 95 EUR za gram CO2/km nad cílovou hodnotu za každé registrované vozidlo. V důsledku toho budou s nově schválenými cíli vozidla s nulovými emisemi nakonec levnější než vozidla na fosilní paliva.

Související revize zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (AFIR), kterou v současné době projednává Rada a Parlament, umožní vytvořit infrastrukturu pro dobíjení vozidel řidiči ve všech členských státech.

Zdroj: consilium.europa.eu