Rolníci v nejchudším indickém regionu zaznamenávají rekordní výnosy rýže z organického pěstování, čímž jednou pro vždy vyvrací mýtus o nutnosti GMO, aby se nasytila rostoucí světová populace. Ve světě s neustále rostoucí lidskou populací jsou jasně starosti se zajištěním nárůstu produkce potravin. S tím jak projekce obyvatelstva světa do roku 2050 očekávají dosažení 9,6 miliard lidí.


Tak zvláště ti, co mají vazby na průmysl biotechnologií a agrochemické společnosti, říkají, že geneticky modifikované potraviny (GMO) jsou nezbytností, aby se uspokojila narůstající větová poptávka po potravinách. Potřebujeme ale GMO k nasycení světa opravdu?

Nezaujaté vědecké důkazy silně poukazují na to, že odpovědí je ne. Geneticky modifikované potraviny nezvyšují výnosy a často poškodí plodiny v okolí, které nejsou geneticky vykonstruované k odolnosti vůči herbicidům, čímž ve skutečnosti způsobují pokles výnosů v regionu jako celku. Dokonce i americké ministerstvo zemědělství (USDA), v němž často převládají zájmy agrochemie, vydalo zprávu, která ukázala, že už přes 15 let nedošlo k žádnému vzrůstu potenciálních výnosů z GM potravin. Navíc většina pěstovaných GMO se nepoužívá k nasycení hladových lidí.

V USA, tj. v největším světovém producentovi GM plodin, se 40% vší GM kukuřice využívá k výrobě palivového etanolu a většina GM sóji se využívá jako krmivo pro zvířata. Ač by někdo mohl namítnout, že GM krmivo pro zvířata znamená zvýšenou produkci masa a levnější maso, je v současnosti produkce masa hrozně těžko trvale udržitelná a poškozuje životní prostředí. GM krmená zvířata také produkují maso, které je nezdravé a v mizerné kvalitě.

Sumant Kumar na rýžovém poli / Credit – The Guardian

Poslední doklad zdůrazňující neefektivitu GMO pochází z jednoho z nejchudších regionů Indie. Rolníci v indickém Biháru lámou světové rekordy v produkci rýže bez agrochemikálií nebo GMO. V roce 2013 vyprodukoval Sumant Kumar se svou rodinou ohromujících 22,4 tun rýže z jediného hektaru půdy, což je daleko více než cokoliv, čeho kdy dosáhly společnosti s GM osivy a s jejich předraženými herbicidy.