Evropská komise 2. května schválila plán nizozemské vlády, podle něhož by chovatelé hospodářských zvířat v určitých oblastech dostali kompenzaci, pokud by souhlasili s dobrovolným uzavřením svých farem v rámci úsilí Nizozemska o snížení znečištění dusíkem. (Foto: Flickr)

V rámci nových „programů“, nazvaných LBV a LBV plus, budou muset zemědělci souhlasit s tím, že definitivně a nevratně uzavřou své výrobní kapacity a nezahájí stejnou chovatelskou činnost na jiném místě v Nizozemsku – druhém největším zemědělském vývozci na světě – nebo kdekoli jinde v Evropské unii.

Tyto „programy“ budou fungovat do února 2028 a mohou se jich účastnit malí a střední chovatelé hospodářských zvířat v „přetížených oblastech Natura 2000“ v Nizozemsku za předpokladu, že jejich současné zatížení dusíkem každoročně překročí určité minimální úrovně.

Kromě toho budou mít na tyto programy nárok pouze zemědělci, kteří prokáží, že po dobu pěti let před dobrovolným ukončením výroby nepřetržitě vyráběli.

Oba nizozemské programy mají celkový rozpočet zhruba 1,47 miliardy eur (1,62 miliardy USD) a jsou součástí vládních plánů na snížení depozice dusíku v oblastech ochrany přírody.

V rámci programu LBV ve výši 500 milionů eur (551 milionů dolarů) budou zemědělcům formou přímých dotací kompenzovány „až 100 %“ ztrát, které jim vzniknou uzavřením chovů mléčného skotu, prasat a drůbeže, uvádí se v prohlášení Evropské komise.

Kuřata z drůbeží farmy v nizozemském městě Winkel 29. dubna 2020. (Olaf Kraak/ANP/AFP via Getty Images)

Kompenzace a bonus

Tato kompenzace podle prohlášení pokryje ztrátu výrobní kapacity a výrobních práv; financování však závisí na oblasti, ve které se farma nachází.

V rámci programu LBV-plus v hodnotě 975 milionů eur (1,77 miliardy Kč), který bude otevřen pro „chovy se špičkovou zátěží, které ročně vypouštějí vysoké množství dusíku, stanovené jako minimální úroveň“, včetně zemědělců chovajících mléčný skot, prasata, drůbež a telata, bude prostřednictvím přímých dotací kompenzováno „až 100 %“ ztrát, které zemědělcům vzniknou.

Podle úředníků však mohou někteří zemědělci v rámci tohoto programu obdržet také až 120 procent kompenzace v důsledku ztráty výrobní kapacity.

Evropská komise ve svém prohlášení uvedla, že pokud k uzavření podniků dojde z ekologických důvodů, mohou členské státy zemědělcům poskytnout dalších 20 procent „zeleného bonusu“ nad rámec kompenzace za ztrátu hodnoty majetku.

Podle údajů národního statistického úřadu měl nizozemský zemědělský vývoz v loňském roce hodnotu 122,3 miliardy eur.

Nutné a vhodné

Podle Evropské komise je uzavření některých zařízení produkujících vysokou úroveň znečištění dusíkem „nezbytné a vhodné“, aby se „zlepšily environmentální podmínky v cílových oblastech a umožnila se vysoce kvalitní, udržitelná a ekologická výroba“ a také aby se pomohlo splnit politické cíle, jako jsou cíle evropské zelené dohody.

Komise rovněž zjistila, že kompenzace zemědělcům je „přiměřená“, protože je „omezena na nezbytné minimum“, a že kompenzace „přináší pozitivní účinky, které převažují nad případným narušením hospodářské soutěže a obchodu v Evropské unii“.

„Nizozemské programy v hodnotě 1,47 miliardy eur, které jsme dnes schválili, usnadní dobrovolné uzavření chovů hospodářských zvířat, v nichž dochází k významnému ukládání dusíku v oblastech ochrany přírody,“ uvedla ve svém prohlášení Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže.

„Režimy zlepší podmínky životního prostředí v těchto oblastech a podpoří udržitelnější a ekologičtější výrobu v odvětví živočišné výroby, aniž by došlo k nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže,“ dodala Vestagerová.

V úterní tiskové zprávě se neuvádí, co se stane se zemědělci, kteří nebudou souhlasit s tím, že se dobrovolně vzdají své půdy.

Zemědělci pod tlakem

Když vláda loni původně oznámila plán snížit do roku 2030 emise dusíku v celé zemi, včetně emisí z farem, o více než 50 procent, propukly v celém Nizozemsku protesty a vláda premiéra Marka Rutteho dala jasně najevo, že „budoucnost pro všechny“ nizozemské zemědělce v rámci vládních cílů neexistuje.

Jeden z nizozemských chovatelů dojnic, s nímž loni deník The Epoch Times vedl rozhovor, vysvětlil, že by musel snížit stavy hospodářských zvířat o 95 procent, aby splnil nové vládní ekologické předpisy.

Jiný uvedl, že ho vláda v rámci snahy o snížení obsahu fosfátů donutila zbavit se 12 krav, a vyjádřil obavy, že bude muset svou farmu zavřít, pokud se bude muset zbavit dalších.

Podle nizozemské politické komentátorky Evy Vlaardingerbroekové by se v důsledku tohoto plánu mohlo zhruba 3 000 dut.

Zdroj: theepochtimes.com