Aktualizace (13:15 SELČ): Ještě před chvílí se jednalo převážně o teoretické modelování, které se nyní rozběhne, protože podle agentury Reuters se EU chystá po víkendových volbách ve Francii vyhlásit úplné embargo na ruskou ropu: (Foto: Flickr)

PO FRANCOUZSKÝCH VOLBÁCH, KTERÉ SE USKUTEČNÍ PŘÍŠTÍ TÝDEN, VYHLÁSÍ EU EMBARGO NA RUSKOU ROPU – ZDROJ: CENA PLYNU V EU PRUDCE VZROSTE.

Proč čekat se zavedením embarga až po volbách? Je to jednoduché: Proto bude Evropa s veřejným vyhlášením embarga čekat až na dobu po volbách (kdy se údajně stane příštím francouzským prezidentem Macron, jak doufá Belgie).

Navzdory jasným záměrům západní vlády ochromit ruskou produkci energie je zatížení ruské ropy zatím překvapivě odolné, a to natolik, že bilance ruského běžného účtu je na historických maximech.

Podle JPMorgan dosáhly dodávky za sedm dní do 16. dubna 7,3 mbd, což je jen o 330 kbd méně než 7,58 mbd v průměru za celý rok.

V únoru před začátkem války. Pozoruhodné je, že podle výpočtů JPM je vývoz ruské ropy v průměru o 360 kbd vyšší než před invazí, zatímco vývoz ropných produktů, jako je topný olej, nafta a VGO, poklesl o 700 kbd (celá zpráva je k dispozici pro předplatitele na obvyklém místě).

Jak již bylo uvedeno dříve, pokles vývozu produktů v kombinaci s poklesem ruské domácí poptávky po ropě o 200 kbd vedl k tomu, že ruské rafinerie snížily objem výroby. Objem dubnových omezení v rafineriích vzrostl na 1,3 mbd, což je téměř o 0,6 mbd více než obvyklé dubnové udržovací práce. Koncem března prudké snížení domácího objemu rafinérské výroby vyvolalo zastavení produkce.

S ohledem na to JPM nyní odhaduje, že výpadky ruské produkce v dubnu dosáhnou 1,5 mbd oproti původnímu odhadu 2 mbd (prognóza ztráty ruského vývozu ve výši 1 mbd pro zbytek roku zůstává prozatím beze změny).

Projekce JPM vychází z předpokladu, že evropští odběratelé do konce roku sníží nákupy ruské ropy o zhruba 2,0-2,5 mbd a že Rusko bude schopno z tohoto objemu přesměrovat pouze zhruba 1 mbd.

JPM se ke svému odhadu 2,0-2,5 mbd dostává třemi způsoby:

  1. Spotové kontrakty na ruskou ropu představují asi 1,8 mbd celkového vývozu, zatímco asi 0,3 mbd produktů se prodává za spotových podmínek, což nám dává pravděpodobné narušení na úrovni 2,1 mbd,
  2. K dnešnímu dni se devět evropských zemí a USA, Kanada a Spojené království zavázaly snížit dovoz ruské ropy o ~2,1 mbd,
  3. 26 velkých evropských rafinerií a obchodních společností pozastavilo spotové nákupy nebo hodlá postupně ukončit dovoz 2,1 mbd ruské ropy.

Samozřejmě nikoho nepřekvapí, že část ztrát vyrovnaly agresivní nákupy ruské ropy Čínou a Indií, které v posledních dvou měsících zvýšily nákupy ruské ropy, a Turecko, které rovněž zvýšilo objemy na úroveň před COVID. Podle odhadů JPM mohou tyto tři země společně dovážet další 1 mbd nad rámec současného dovozu.

Což nás přivádí k velké otázce: pokud Evropa dodrží své varování a rozšíří sankce na veškerou ruskou ropu, co se stane s cenou? Podle banky JPMorgan nic dobrého.

Jak píše komoditní stratég JPM Natasha Kaneva, přezkoumala různé scénáře v případě, že Evropa rozšíří své sankce na ruskou ropu, a varuje, že „jakékoli okamžité embargo přijaté Evropskou komisí bude mít vážný dopad na globální trh s ropou s rizikem, že cena v krátkodobém horizontu zcela vzroste“.

Banka zkoumala tři potenciální nástroje, které by EU mohla použít k sankcím vůči ruské ropě, od nejagresivnějšího, úplného embarga na dovoz z Ruska, až po konzervativnější, daně nebo cenové limity na dovoz ropy z Ruska. V každém případě, aby se zabránilo extrémním cenovým skokům, potřebuje trh čas na přizpůsobení.

Podívejte se na různé scénáře, počínaje tím nejdrastičtějším:

Úplné a okamžité embargo pravděpodobně v nejbližší době poškodí evropské spotřebitele více než ruské producenty. Ještě důležitější je, že úplný a okamžitý zákaz by pravděpodobně zvýšil ceny ropy Brent na 185 USD za barel, protože by byly vytlačeny více než 4 mbd ruských dodávek ropy, přičemž by nebyl prostor ani čas na jejich přesměrování do Číny, Indie nebo k jiným potenciálním náhradním odběratelům.

Další podrobnosti o scénáři „úplného embarga“:

Přestože Indie již zvýšila svůj dovoz ruské ropy na trojnásobek úrovně z roku 2021, její schopnost nadále fungovat jako zásobárna pro vytlačené dodávky ruské ropy zůstává sporná, protože USA Indii varují, aby dovoz dále nezvyšovala.

  • Pokud však Evropa zavede embargo pomaleji, např. v průběhu několika měsíců, podobně jako v případě evropského zákazu dovozu ruského uhlí, kde je zavedeno čtyřměsíční období útlumu, ceny pravděpodobně nevzrostou o mnoho výše než na současné úrovni.
  • Při pomalejším ukončení by Rusko mělo více času na přizpůsobení svých ropných toků přívětivějším odběratelům a globální růst nabídky ex-OPEC+ by měl čas dostatečně vzrůst, aby zaplnil alespoň část díry v globální nabídce ropy o velikosti Ruska.

EU rovněž zvažuje méně drastické alternativy k úplnému embargu, které by Evropě umožnily pokračovat v dodávkách ruské ropy a zároveň vyvíjet finanční tlak na Moskvu. Mezi tyto alternativy patří zavedení i) zvláštních daní a ii) cenových stropů na dovoz ruské ropy do Evropy.

  • Vzhledem k tomu, že provozní hranice rentability ruské ropy jsou nižší než 10 USD za barel a ruský ministr energetiky prohlásil, že země bude prodávat „spřáteleným zemím“ za „jakékoli cenové rozpětí“, mohli by si ruští producenti pravděpodobně stále dovolit pokračovat v dodávkách ropy evropským spotřebitelům, a to i při zavedení cel ve výši 90 % nebo cenového stropu 20 USD za barel. Obě tyto možnosti mohou představovat politicky přijatelnou střední cestu, která EU umožní demonstrovat sílu a zároveň zachovat ruskou energetickou linku.
  • V případě cenového stropu navíc EU zvažuje zřízení vázaného účtu, na který by kupující ropy ukládali rozdíl mezi tržní cenou ropy a úrovní cenového stropu. Tyto prostředky by byly buď zcela určeny na obnovu Ukrajiny po ukončení nepřátelských akcí, nebo by byly později poskytnuty ruským producentům po odečtení nákladů na obnovu Ukrajiny. Zasílání dodatečných finančních prostředků ruským provozovatelům, a to i později, s sebou pravděpodobně nese politické riziko, ale příslib dalších příjmů v budoucnu by byl další zárukou pokračujících dodávek z Ruska.

V každém z těchto scénářů je zřejmé, že se Rusko obrátí na přátelštější odběratele pro svůj vývoz ropy a ropných produktů. Čína i Indie již v posledních dvou měsících zvýšily nákupy ruské ropy a také Turecko navzdory konfliktu na Ukrajině pokračuje v navyšování nákupů ruské ropy směrem k úrovním z doby před COVID.

Dohromady mohou tyto tři země pravděpodobně dovézt další 1 mbd nad rámec toho, co dovážejí dnes, přičemž Čína nahradí další východoasijské odběratele ropy z východního Ruska, jako je Japonsko a Korea, a Turecko a Indie oportunisticky vyzvednou náklad ruské ropy z černomořských a baltských přístavů.

Zdroj: zerohedge.com