Evropská unie chce zakázat anonymní transakce s kryptoměnami a zpřísnit tak boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, aby ochránila své občany a finanční systém bloku. (Foto: Wikimedia)

V úterý zveřejněný balíček se skládá ze čtyř legislativních návrhů výkonné složky bloku, Evropské komise. Byl k němu přiložen informační list.

Návrhy zahrnují vytvoření nového orgánu EU, který by transformoval dohled nad bojem proti praní špinavých peněz a financování terorismu, a zavedení celoevropského limitu 10 000 eur (11 800 USD) na velké hotovostní transakce.

„Dnešní změny zajistí plnou sledovatelnost převodů kryptoaktiv, jako je bitcoin,“ uvádí se v návrhu.

„Poskytování anonymních peněženek s kryptoaktivy bude zakázáno, stejně jako jsou již zakázány anonymní bankovní účty.“

Změny zahrnují požadavek na uvedení jména, adresy, data narození a čísla účtu odesílatele kryptoaktiv a jména příjemce.

„Komise rovněž poskytne orgánům činným v trestním řízení přístup do tohoto systému, což urychlí finanční vyšetřování a vymáhání majetku pocházejícího z trestné činnosti v přeshraničních případech,“ uvádí se v návrhu s odkazem na informace, které bude shromažďovat.

Navrhovaná opatření se vztahují na všechny kryptoměny a na všechny služby kryptoaktiv.

„Boj proti praní peněz a financování terorismu je pro finanční stabilitu a bezpečnost v Evropě zásadní,“ uvádí se v návrhu.

„Legislativní mezery v jednom členském státě mají dopad na celou EU.“

Balíček musí schválit Evropský parlament a Evropská rada, přičemž cílem je, aby nový orgán EU začal fungovat do roku 2024.

Zdroj: businessinsider.com