Bohorodička s křídly, svatý Kryštof se psí hlavou, Ježíš bez vlasů či neidentifikovaný létající předmět na kříži ve starodávném srbském klášteře Visoki Dečani – odborníci stále nedokáží vysvětlit některé zvláštnosti dřívější ikonografie. (Foto: Wikimedia)

Jednou z největších záhad minulosti, kterou mnoho milovníků konspiračních teorií považuje za nesporný důkaz existence mimozemšťanů, zůstává srbská freska. Právě o ní se totiž po desetiletí vedou spory.

Na fresce, jejíž vznik se datuje k roku 1350, umístěné v klášteře Visoki Dečani v Kosovu je zobrazen ukřižovaný Ježíš Kristus na kříži, který je obklopen lidmi a vznášejícími se anděly. V horních rozích kompozice jsou však umístěny dva podivné objekty, uvnitř kterých se nachází lidské postavy. Zatímco se někteří domnívají, že se jedná o kosmickou loď s posádkou, odborníci tvrdí, že ve skutečnosti jde o personifikaci Slunce a Měsíce.

Skutečnost, že jsou postavy uvnitř těchto objektů zobrazeny způsobem, který není typický pro historické období tvorby fresky, dodává tomu všemu jen další mystický nádech.

Poprvé se předpoklady o existenci mimozemských civilizací na fresce v klášteře Visoki Dečani objevily v roce 1967 ve francouzském vydání Sputniku ruské emigrace ve Francii.

Mimozemšťani nebo Slunce a Měsíc?

Kurátor Galerie fresek Národního muzea Srbska, Bojan Popović, Sputniku vysvětlil, že na Dečanském ukřižování je významný svátek, který hraje klíčovou roli v křesťanství, vyobrazen pomocí personifikace.

„Ukřižování je téma, které je nastoleno v jakékoliv křesťanské církvi. Jde o nejdůležitější téma, které definuje obraz křesťanství jako takového. Na této fresce je symbolickými prostředky dramaticky zachycen okamžik smrti Krista. V té chvíli, i když bylo poledne, přišla noc — umělec a ikonopisec chtěl tímto způsobem zobrazit současně slunce i měsíc."

Odborník přitom vysvětluje, že se jedná o použití typických uměleckých technik, které byly převzaty z antického umění.

„Jedná se o personifikaci nebeských těles ve formě sedících postav. Ve skutečnosti se jedná o Slunce a Měsíc, nikoli kosmonauty nebo mimozemšťany."

Bohorodička s křídly

V klášteře Sukovo nedaleko srbského města Pirot se nachází další dvě nástěnné malby s neobvyklými motivy, jejichž původ dosud nebyl zcela vysvětlen.

Zobrazení Bohorodičky je v tomto klášteře opravdu jedinečné. Přísná pravidla křesťanské ikonografie totiž umožňují, aby byli s křídly zobrazeni pouze archandělé či Jan Křtitel.

Odborník z národního muzea se domnívá, že záhada této fresky může být vysvětlena spíše malířskými zvláštnostmi než teologickými důvody.

„Klášter Sukovo je obrovský klášter s bohatou a starodávnou kulturní tradicí. Najdeme zde ikonografické motivy představované pouze v postbyzantské duchovní malbě, jako je komplexní zobrazení Hospodinových modliteb. V tomto kontextu je tedy takové umělecké zobrazení, jako je Bohorodička s křídly, již srozumitelnější."

Svatý Kryštof se psí hlavou jako zástupce zvláštního „druhu" lidí

Když Popović vysvětlovat zobrazení sv. Kryštofa, který má místo lidské hlavy psí, poznamenal, že by tento  obrazneměl být brán doslovně, ale symbolicky.

Dále zdůrazňuje, že když se podíváte na obrazy svatých, například Koptské pravoslavné církve, zjistíte, že svatý Kryštof se psí hlavou není jediný obrazem tohoto druhu. Existují totiž i jiní svatí, kteří jsou tímto způsobem vyobrazeni.

„Je to spojeno se starodávným přesvědčením, které existovalo v myslích Evropanů až do dob cesty Marca Pola. Ve středověkých knihách můžeme najít popisy národů, jejichž zástupci měli pouze jedno oko jako Kyklop, nebo kmeny bezhlavých lidí, údajně žijících někde na Zemi. Mezi takovými popisy jsou popsáni také psohlavci," vysvětlil Popović Sputniku.

Odborník dále připomíná, že v době, kdy byla tato freska vytvořena, převažovala touha po malebnosti nad teologickými pravidly.

„Když autor nakreslil sv. Kryštofovi psí hlavu, chtěl tím sdělit příjemci, že tento svatý patřil zvláštnímu druhu lidí," dodává odborník na fresky.

Proč nemá Ježíš vlasy?

Freska z Chrámu sv. Petra a Pavla, na níž je na Starých horách zobrazen holohlavý Ježíš je podle Popoviće dokonalým příkladem toho, jak můžete z věcí, které mají racionální vysvětlení, udělat mystickou senzaci.

Na této fresce je nemluvně Ježíše vyobrazeno s málo nebo s žádnými vlasy a neobvykle vysokým čelem.

„V mnoha dalších malířských dílech věnovaných narození Krista, je zobrazen jako nemluvně nebo dítě s přehnaně vysokým čelem a bez vlasů, což má zdůraznit, že je to neobyčejný člověk. To je typické pro ikonografickou symboliku," uzavírá věc odborník.

Doporučujeme

Na památku Jeffa Challendera (23.3. 1953 – 3.10. 2007) a jeho přínosu k výzkumu UFO, který vyvrcholil produkcí tohoto filmu.