V Encyklopedii Americana z roku 1958 je několik zajímavých informací o Antarktidě: je škoda, že pozdější nová vydání encyklopedie tyto informace odstranila. (Foto: Twitter)

Je to podobný případ jako v Encyclopedia Britannica, First Edition, Volume 3, Edinburgh, 1771, kdy v dalších vydáních odstranili rozsáhlou několikastránkovou kapitolu o Velké Tartárii.

Je třeba dodat, že tyto encyklopedie tehdy vycházely se státní podporou a kontrolou, za pomoci vědeckých kapacit z různých oborů.

„…Tyto lety prokázaly, že vnitrozemské oblasti mají beztvarý charakter, s kopulí vysokou 13 000 stop (asi 4 km) přibližně na 80° j. š., 90° v. d…“.