Mezinárodní skupina astronomů stanovila přesný čas migrace plynových obrů ve sluneční soustavě, ke kterému došlo před asi 4,48 miliardami let.

To ukazuje, že bombardování Země asteroidy a protoplanetami, které roztavilo a sterilizovalo celou planetu, by mohlo skončit rychleji, než naznačovaly výsledky předchozích studií.

Vědci vytvořili model migrace planety analýzou chemického složení starověkých asteroidů a měsíčních kamenů. Předchozí pokus o datování byl učiněn na základě měsíčních kamenů shromážděných během mise Apollo a výsledkem bylo jasné číslo – stalo se tak před 3,9 miliardami let.

Tato data však mohla být zkreslena pozdními srážkami meteoritů s Měsícem. Pokud vezmeme v úvahu všechny meteority, které dopadly na Zemi, pak ke konci obrovského bombardování došlo před 4,48 miliardami let. Tuto informaci sdělila Science Alert.

Neustálé padání meteoritů a asteroidů na Zemi bylo způsobeno restrukturalizací sluneční soustavy. Jupiter a Saturn se posunovaly blíže ke Slunci, zatímco Uran a Neptun se naopak vzdalovaly.

V důsledku toho vzniklo velké množství komet, asteroidů a protoplanet. Předpokládá se, že Země vznikla před 4, 56 miliardami let, prvních sto milionů let bylo kvůli bombardování v roztavené formě a nemělo podmínky pro vznik života. Jen před 4, 4 miliardami let mohly některé mikroby žít v izolovaných ekosystémech.

Jak lidstvo změnilo planetu

Mezivládní skupina vědců OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) provedla rozsáhlý výzkum, který ukázal, jak lidská činnost změnila zeměkouli během posledních 50 let.

Výzkumu se zúčastnilo přes 400 vědců a odborníků, kteří v průběhu tří let sbírali a analyzovali údaje z více než 15 tisíc vědeckých a státních informačních zdrojů.

Vědci zjistili, že nyní hrozí asi jednomu milionu druhů živočichů vymizení, počet lokálních druhů na souši se snížil o 20 procent, a mj. 40 procentům obojživelníků, 33 procentům korálů a jedné třetině mořských savců hrozí úplné vymizení.

Kromě toho podle informací vědců se více než jedna třetina povrchu souše a 75 procent zásob sladké vody využívá pro zemědělství a chov dobytka. Ročně se na zeměkouli těží asi 60 miliard tun obnovitelných a neobnovitelných zdrojů, od roku 1970 se zvýšila výroba zemědělské produkce trojnásobně a o 45 procent se zvýšily objemy těžby surového dřeva. Přičemž celková produktivita zemského povrchu se snížila za 50 let o 23 procent.

Vědci rovněž spočítali, že do oceánských vod se vyhazuje ročně 300 až 400 tun těžkých kovů a různého toxického průmyslového odpadu, což způsobilo vznik ve Světovém oceánu asi 400 „mrtvých zón“ o celkové ploše kolem 245 tisíc kilometrů čtverečních, což přesahuje rozlohu Velké Británie. Kromě toho se od roku 1992 zdvojnásobila celková plocha měst.

Zdroj: sciencealert.com