Čína svůj Sférický radioteleskop o průměru pět set metrů (FAST), tj. největší radioteleskop s jediným reflektorem na světě, otevře příští rok pro výzkumné práce vědcům celého světa, oznámila ve čtvrtek organizace Národní astronomické observatoře (NAO). (Foto: Xinhua)

Tato observatoř, k jejímuž úplnému zprovoznění došlo v lednu 2020 po předcházejících sériích technických a provozních zkoušek, má nejvyšší citlivost při detekci kosmických jevů.

Je 2,5 krát citlivější než teleskop Puerto Rico o průměru 305 metrů v Arceribo, který v tomto parametru na světě zaujímá druhé místo.

Už identifikoval přes 240 pulsarů – super-hustých hvězd, které emitují elektromagnetické paprsky v pravidelných intervalech.

Pulsary, jakožto „kosmické majáky“, jsou velice populárními předměty výzkumu, neboť vědcům umožňují studovat extrémní stavy hmoty, měřit kosmické vzdálenosti a s ultra-vysokou přesností sledovat čas.

Vědci už na základě dat nasbíraných FAST vydali přes 40 kvalitních vědeckých prací. Čínské výzkumné týmy se pomocí tohoto pokročilého teleskopu staly klíčovými hráči ve studiu rychlých rádiových záblesků, které oblohu ozařují extrémně krátkými, leč nesmírně výkonnými výrony záření.

„Rychlé rádiové záblesky jsou v astronomii jednou z hraničních oblastí výzkumu, neboť jsou obklopeny spoustou zajímavých otázek, které bude třeba zodpovědět,“ řekl vedoucí výzkumník u NAO Han Jinlin.

Výzkumníci z NAO využili FAST ke sledování opakovaných rychlých rádiových záblesků ze zdroje zvaného FRB180301 a našili rozmanité „výkyvy v úhlech polarizace,“ což nám poskytuje náhled na původ těchto rádiových záblesků. Tento výzkum byl v říjnu publikován v žurnálu Nature.

Podle expertů z NAO má FAST nesmírný potenciál k detekci rychlých radiových záblesků a gravitačních vln, čímž poskytuje data na podporu výzkumu fyzikálních procesů při Velkém třesku.