Lord Jacob Rothschild, šéf investiční společnosti RIT Capital Partners,  je považován za jednoho z největších velikánů finančního průmyslu. Aktuální chování centrálních bank považuje Rothschild za "největší peněžní experiment ve světové historii." „Nikdo nemůže předvídat důsledky současné expanzivní měnové politiky centrálních bank,“ cituje Jacoba Rothschilda  pololetní zpráva své společnosti,“ nízké úrokové sazby, negativní výnosy z některých vládních dluhopisů a dluhopisů z programů některých centrálních bank, to je vše součástí největšího peněžního experimentu ve světové historii.“


Velké geopolitické napětí na celém světě: Spojené království se rozhodlo vystoupit z EU, období před americkými prezidentskými volbami je neobvykle kontroverzní, nelze očekávat jednoznačný výsledek, konflikty na Blízkém východě nadále  pokračují a není pravděpodobné, že budou vyřešeny v nadcházejících letech.

Vzhledem k těmto rizikům společnost RIT změnila své portfolio a pokračuje v re-investicích do zlata

"V neklidných časech, jako jsou tyto, jde o zachování majetku a to zůstává naším základním cílem.  Proto podíl akcií byl z 55 procent snížen na 44 procent, objem britských liber byl snížen na 34 procent a místo toho se navýšil podíl zlata a drahých kovů až o osm procent ,“ uvedl Rothschild.

Společnost RIT byla založena v roce 1988 a Rothschild  dosáhnul celkového výnosu asi 2000 procent.

Zdroj: freiewelt.net, pz.cz