Chováte se určitým způsobem, protože jste se tak rozhodli, nebo protože vás lidé ve společnosti tak naučili myslet, věřit a vypadat určitým způsobem? Na tuto otázku není lehké odpovědět a je tomu tak, protože lze těžko rozeznat hranici mezi vlastními osobními hodnotami jednotlivce a učením, které bylo do člověka vštípeno v mladém věku. …


Ač „normy“ jsou v podstatě v každé společnosti, protože ty zajišťují, že svět neupadne do chaosu, tak ale neblahé efekty různých sociálních konstruktů a moderní pracovní síly jsou takové, že jednotlivci pomalu ztrácí svou schopnost tvořit a vymýšlet si sami. Z lidí se stávají spíše něco jako „ovčané“, tedy ti, co následují stádo a nikdy si nekladou otázku, proč jsou věci nastaveny tak, jak jsou.

Následující krátký film, vytvořený madridskými animátory Danielem Martinezem Larou a Rafa Cano Mendezem, předvádí právě tuhle věc. V tomto sedmiminutovém videu člověk uvidí, co se stane, když lidé dovolí, aby v nich jejich denní rutiny od 9 do 5 zadusily jejich schopnost kreativity a jejich talent.

Jak uvádí Collective Evolution, tak se tento film rovněž týká rodičovství a důležitosti toho umožnit dítěti vyrůst v ten typ jedince, kterým si přeje být. Konec konců, co je nejlepší pro rodiče může, ale také nemusí být nejlepší pro jejich dítě a to je poučení, jaké je ne vždy snadné spolknout.
Loading...