Jestliže dříve italská policie a všechny právní orgány čelily mafiánským skupinám ‘Ndrangheta a Camorra, pak nyní narazily na nigerijskou mafii. Jde o jednu z největších afrických kriminálních organizací, která se rozšířila do osmdesáti zemí světa, a to i díky proudu migrantů. (Foto: Wikimedia)

Nigerijská mafie je považována za krutější a nepředvídatelnější než ta palermská. V Itálii kontroluje nigerijská mafie, která je někdy označována jako „černá“ („cosa nera“ podle vzoru „cosa nostra“), území od Turínu až po Palermo a verbuje nové členy ve střediscích pro příjem migrantů. A přitom je nebezpečí zahraniční mafie v Itálii často podceňováno.

Roste skutečně v Itálii vliv nigerijské mafie? Existuje spojení mezi nelegálními migranty a „černou mafií“? Sputnik Italia si o tom pohovořil s advokátem Marcem Valeriem Vernim, strýcem Pamely Mastropietrové, osmnáctileté Římanky, kterou v roce 2018 zabil a rozčtvrtil přistěhovalec z Nigérie. Dne 29. března byl její vrah Innocent Oseghale odsouzen k doživotnímu vězení s úplnou izolací na 1,5 roku.

Jaké je skutečný původ tohoto fenoménu? Existuje názor, že vznikl kvůli neomezenému přijímání migrantů v posledních letech. Dostala sen nigerijská mafie do Itálie na člunech?

To, že se nigerijské zločinecké organizace usídlily v Itálii a v ostatních zemích Evropy, mj. i díky migračním proudům, to už není pouhý názor, ale skutečnost. Italský Vyšetřovací úřad pro boj s mafií ve své poslední zprávě o činnosti, za období červenec až prosinec 2018, poukázal na to, že mezi nelegální migrací a zahraničními zločineckými organizacemi v Itálii je úzké spojení. A týká se to v první řadě nigerijské mafie. A čluny nejsou samozřejmě jediným prostředkem, vždyť zločinecké skupiny mohou využívat třeba i letadla.

Proč se o tom tak málo mluví? Je to podceňované téma?

Kromě zřejmých vyšetřovacích procedur, které také omezují informování o podobných věcech v masmédiích, nelze popřít, že se o nigerijské mafii začalo mluvit vážně teprve po tragických událostech ze dne 30. ledna 2018 v Maceratě. Osmnáctiletou dívku Pamelu Mastropietrovou znásilnili, zabili dvěma ranami nožem, rozčtvrtili, vysáli jí veškerou krev, vytáhli jí z těla všechny vnitřní orgány, stáhli jí kůži a svaly, vymyli vnitřnosti bělidlem a její ostatky naložili na dva vozíky a nechali je na okraji silnice. Postupně se o tom začalo informovat stále více a více, a nerozebíraly se už jednotlivé případy, ale nigerijská zločinnost vcelku. A konečně se objevily i první důležité výsledky.

Případ Pamely Mastropietrové se přímo dotýká Vás, přece jen jste advokátem rodiny zavražděné dívky, ale také jejím strýcem. Jak v současné době postupuje soudní řízení proti mafii?

V průběhu soudního řízení pracovník justičního oddělení, jehož slova považuje prokurátor Maceraty za hodnověrná, uvedl důkazy, že je zločinec členem nigerijské mafie, která působí v Maceratě a v oblasti Marche, jež se považuje za důležitý spojovací článek na trase z Benátska do Castel Volturna. Zatčený Nigerijec měl na těle symboly, které dokazují jeho příslušnost k této zločinecké organizaci.

Kromě toho v průběhu odposlouchávání cel tří podezřelých osob bylo zjištěno, že dva jiní vězňové hovořili o ještě ošklivějších věcech. O tom, že Oseghale (který se podobným způsobem vypořádal už i s jinými dívkami, a který je jedním z místních pohlavárů) poté, co Pamelu rozčtvrtil, ji chtěl dát do mrazáku, postupně ji pojídat a vařit si z ní polévku. Anebo mrtvolu hodit do moře, aby nebyla nikdy nalezena.

V telefonu jednoho ze zločinců byly nalezeny fotografie lidí, kteří byli mučeni. Většina z těchto fotografií byla pořízena s velkou pravděpodobností právě tímto telefonem.

Připomenu rovněž, že hned po tragických událostech sám prokurátor Maceraty Giovanni Giorgio veřejně odsoudil nigerijskou tlumočnici, která měla původně tlumočit soudní jednání, ale ze strachu se tohoto úkolu vzdala a pak beze stopy zmizela.

Soudce měl i později problémy s tlumočníky, protože se všichni báli hrozeb, jimž by mohli být vystaveni oni sami nebo jejich rodiny v Nigérii. Pokud si pamatuji, docházelo k tomu nedávno v Palermu v průběhu soudního jednání.

Myslím si, že podobné případy by bylo třeba už dávno odkázat patřičnému oddílu Úřadu pro boj s mafií. Kdybychom zjistili, že podezřelé osoby patří do jedné skupiny, mohli bychom získat mnoho důkazů i u případu vraždy Pamely.

Tradiční zločinecké organizace jsou schopny pronikat do všech vrstev italské společnosti. Jak vydělávají představitelé „černé mafie“ (doslova „piovra nera“ – „černá chobotnice“)?

Důležitým zdrojem příjmů je pro ně i nadále obchod s lidmi. Vedlejší aktivitou je pak mezinárodní obchod s drogami (v Itálii se z toho stává „maloobchod“) a prostituce, mimo jiné i nezletilých.

Nutno podotknout, že prvními oběťmi těchto zločinů se stávají nigerijské ženy. Musejí udělat obrovské dluhy (asi 30 až 50 tisíc eur), aby dostaly možnost odjet do Itálie v naději, že tam seženou práci. Kvůli tomu se pak živí prostitucí, aby pak mohly dluhy splatit. K tomu se pak přidávají ještě výdaje na živobytí, na pobyt v zemi, a svého druhu daň, kterou musí platit „ochránkyním“, svým „paním“ nebo tzv. „mamá“. Zkrátka, je to mechanismus, který jim už nedovolí vrátit se na svobodu, svého druhu „dluhové otroctví“. A musí se tomu podřídit kvůli hrozbám smrti nebo vyhrožování jejich rodinám, které zůstaly v Nigérii. Kromě prostituce se užívá ale i jiných nezákonných praktik: hazardních her, padělání kreditních karet a žebrání.

Jak silná je v současné době nigerijská mafie? Rozšiřuje se na celou zemi nebo jen na jednotlivé zóny?

V současné době je nigerijská mafie jednou z nejsilnějších a nejnebezpečnějších v Itálii. Je rozšířena po celé Itálii, včetně ostrovů, a její epicentrum je Casertě a v Castel Volturnu, kde se nachází hlavní středisko obchodu s lidmi a s drogami. Ne náhodou jí tak byla ve zprávě Vyšetřovacího úřadu věnována tak velká pozornost.

Které skupiny jsou nejaktivnější? Jakou mají hierarchii?

V Itálii jsou to Supreme Eye Confraternity, Black Axe, Maphite a Vikings. Jednají zpravidla podle vzoru skutečných vojenských struktur, se svými předáky, odbočkami, rozdělením na třídy a hodnostmi, které mají přesně stanovené velitelské a operativní povinnosti. Národní skupiny (které působí v Itálii, Španělsku, Francii, Německu a v jiných zemích) mají přímé spojení s nigerijskými mafiánskými skupinami, jimž vyčleňují periodicky velké peněžní částky pomocí různých platebních systémů. Ve své činnosti si ale snaží zachovat nezávislost.

K nigerijským skupinám se připojují buď z vlastní vůle, nebo nuceně, po mimořádně krutém rituálu, do něhož patří v závislosti na skupině různá mučení, ať už fyzická či psychická. Každá skupina má velmi přísná pravidla založená na souručenství a na strachu, že se stanou oběťmi. Zrádce nebo ty, kteří nepřinesou včas zisky, čekají velmi vážné následky, až na smrt.

Vcelku nedávno dokázaly právní orgány získat tzv. Zelenou Bibli (Green Bible) – příručku Maphiteů, která obsahuje důležitou informaci o jejich činnosti.

Média informují o tom, že nigerijská mafie pracuje bok po boku s tou sicilskou. Existují nějaké důkazy o jejich „spojení“?

Ano, uvedu dva příklady. Již zmiňovaný Castel Volturno se dá určitě považovat za vzor koexistence v průběhu nejméně 30 let skupin Camorry a nigerijské zločinnosti. Kromě toho spolužití místní a nigerijské mafie bylo zjištěno v Palermu, pod zástěrkou „tolerance“. Nelze vyloučit, že mezi sebou uzavírají i skutečné dodací smlouvy, zejména pokud jde o pouliční prodej drog. Nigerijské skupiny často najímají Italy jako kurýry pro přepravu narkotik, nebo jako prodejce drog.

Existuje přímé spojení mezi nelegální migrací a nigerijskou mafií? Můžete uvést konkrétní příklady?

Jak už jsem řekl, italský Vyšetřovací úřad pro boj s mafií ve své zprávě nejednou otevřeně a nedvojsmyslně zdůraznil nesporné spojení mezi nelegální migrací a přítomností zahraničních zločineckých skupin v Itálii, především pak nigerijské mafie.

Zdůrazním, že ne všichni Nigerijci jsou zločinci. Některé údaje ale dávají důvod k zamyšlení. Za prvé, podle této zprávy mezi představiteli hlavních neevropských národů mají právě nigerijští migranti nejnižší úroveň zaměstnanosti (45,1 % ve srovnání s 59,1 % u jiných občanů neevropského původu) a nejvyšší úroveň nezaměstnanosti (34,2 % ve srovnání s průměrem 14,9 % mezi neevropskými občany). Za druhé, v údajích o peněžních převodech z Itálie do Nigérie za rok 2018 je, kromě převládající části legálních příjmů, také část příjmů z nezákonné činnosti. Konkrétně v roce 2017 činila celková částka takových převodů 74,79 milionů eur, tedy dvakrát více, než tomu bylo v roce 2016. Kromě toho bylo zjištěno, že se nigerijská zločinnost rozvíjela za hranicemi Itálie za využití migračních proudů, které změnila v aktivní obchodování s lidmi (což je samo o sobě zločinem), a také prostituce a obchodu s drogami. To všechno jsou činy hojně rozšířených mezinárodních zločineckých sítí.

Nigerijská mafie se stává stále nebezpečnější. Jsou nějaké způsoby boje proti tomuto novému zločinnému fenoménu?

V první řadě je třeba využít obrovských zkušeností italských vyšetřovatelů, kteří po dlouhá léta bojují s italskou mafií, to je opravdová studnice zkušeností. A to může být, a mělo by být, využíváno v boji s nigerijskou mafií, která se v mnohém podobá té italské. Samozřejmě, že existují jisté objektivní těžkosti: problém překladu dialektů, který zpomaluje vyšetřování, problém vysílání tajných agentů kvůli očividnému rozdílu v barvě pleti.

Existují však i jiné efektivní způsoby, kdy oběť spolupracuje s policií. Třeba ty ženy, oběti prostituce, které se odvážily vydat své únosce, to umožnilo našim soudům a policii odhalit četné nebezpečné skupiny.

Zkrátka je to bitva, kterou můžeme a musíme vyhrát, ať už se zdá být jakkoli složitá. Je třeba se ale vyvarovat zamlčování a pokrytectví, jinak se můžeme stát spolupachateli oněch nigerijských zločinců.  

Zdroj: snews.com