Podpora slabých ekonomik a stabilnější světový finanční systém. Tyto cíle vyhlásili ideologové Mezinárodního měnového fondu založeného po skončení Druhé světové války. Avšak za léta své existence zažila tato organizace změny. Po americké recesi třicátých let a válce stala se ušlechtilá myšlenka zabránění dalším defaultům začátkem založení MMF. Dnes poskytuje fond úvěry a doprovází je celou řadou podmínek. – Supi z MMF se už slétají k vytunelování Ukrajiny


Tyto požadavky zpravidla odporují původnímu cíli a ještě víc oslabují ekonomiku země, míní finanční expert Sergej Chestanov:

[quote align="center" color="#999999"]

K požadavkům MMF patří volný pohyb kapitálů. Pro zemi s ekonomickými problémy to znamená mocný únik kapitálu. Dalším závažným požadavkem je rozsáhlá privatizace téměř všech hospodářských odvětví. Existují ale přírodní monopoly, jejichž privatizace je buď velmi organizačně náročná, anebo má negativní následky. [/quote]

Dalším požadavkem je zřeknutí se státní podpory zemědělství. Právě tento požadavek byl zhoubným pro mexické hospodářství, které se z největšího vývozce kukuřice změnilo v dovozce. Závažným požadavkem je rovněž zřeknutí se sociální podpory obyvatelstva. Aby země dostala úvěr, musí snížit sociální dávky, řekl expert banky Absolut Ivan Fomenko:

[quote align="center" color="#999999"]

Zemědělské podniky bankrotují a lidé přicházejí o práci. Nedostávají mzdy, nemohou utrácet peníze a ekonomika se zpomaluje. Všechno jim berou, zakazují, škrtají, aby vláda mohla ušetřit. Přitom ale klesají daňové odvody, jež jsou jedním z hlavních zdrojů příjmů. A MMF vytváří pro vlády takové podmínky, že musí znovu žádat o úvěry. [/quote]

MMF je vystaven vážné kritice za otevřeně proamerický postoj. Váha hlasů všech členských států fondu závisí na příspěvku.  Původně se plánovalo, že o vlivu té které země bude rozhodovat její ekonomika. V okamžiku založení MMF měly největší hospodářství USA. Dnes rychle rostou ekonomiky rozvojových států, ale poměr sil v MMF se nemění, řekl Sergej Chestanov:

[quote align="center" color="#999999"]

Rozvojové země byly ochotny zvýšit svůj příspěvek do MMF a tím také zvýšit počet svých hlasů při přijetí rozhodnutí. Zvlášť aktivně se o to zasazují Rusko a Čína, jenže zatím se to nedaří. Nutí to četné země, aby se vážně zamyslely nad založením alternativních fondů. [/quote]

Jednou z posledních podobných iniciativ bylo založení Banky rozvoje a stabilizačního fondu BRICS. Po čase budou moci konkurovat MMF. Podle slov prezidenta Vladimira Putina, tyto instituce pomohou zemím BRICS získat větší nezávislost na finanční politice západních mocností.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podpořte nás zakoupením předplatného nezávislého magazínu AC24 Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj: czech.ruvr.ru