Vlády jsou lidé, kteří vedou společnost, a očekáváme od nich, že budou přistupovat k důstojnosti každého s vysokou úctou. Avšak po těchto pěti příšerných a kontroverzních experimentech vedených těmito lidmi věříme, že vy bojovníci za spravedlnost, byste už příště, až s nimi přijdete do styku, o nich už mohli smýšlet jinak.

Jedním z takových experimentů je Projekt QKHILL TOP. Stejně jako je duševně těžké to vůbec vyslovit, je tento projekt o získání vstupu do lidské mysli a o manipulaci jeho myšlenek. Aby to bylo ještě horší, studovala CIA nasazování pradávných čínských technik vymývání mozků známých v čínštině jako „his-nao“.

Články webu phinnweb.org popisují různé použité metody, kdy „bombardování lásky“ a slovní týrání patřily k určitým klíčovým rysům. Tento projekt dále postoupil i za tyto techniky vymývání mozků a přistoupil k ilegálním prostředkům jako používání drog takových, jako je LSD.

5 nejznepokojivějších a nejméně etických experimentů na lidech