V dubnu 2016 vydal Wall Street Journal zajímavý článek nazvaný, „CERN hledá tajemství vesmíru nebo také možná otevírá portál do jiné dimenze,“ týkající se urychlovače částic Velký hadronový collider (LHC), tj. 17mílový podzemní prstenec pod francouzsko-švýcarskou hranicí u Ženevy, který rozbíjí částice téměř rychlostí světla. (Foto: Piqsels)

CERN komplex Velkého hadronového collideru (LHC). Foto: Wikipedia

CERN je „Evropská organizace pro jaderný výzkum,“ která provozuje největší světovou laboratoř částicové fyziky a Velký hadronový collider, LHC, je „rozbíječ atomů“, který vytváří i neviditelnou antihmotu. Roku 2012 se však vědcům z CERNU podařilo pozorovat Higgsův boson, čili „boží částici,“ o které si myslí, že by  mohla odemknout tajemství, jak byl vesmír vytvořen, a podpořit teorii Velkého třesku o tom, jak neviditelné, celo-vesmírné pole dalo hned po Velkem třesku hmotnost do veškeré hmoty.

Teď CERN ke zkoumání boží částice navrhuje postavit ještě větší supercollider za 21 miliard €. Někteří vědci však před tímto krokem varují, neboť mají strach, že by se mohla otevřít černá díra nebo paralelní vesmír.

Černé díry a portály

Tuto kontroversi do velké míry vytvořil incident z roku 2016. CERN začal v červnu 2016 s projektem AWAKE (probuzení), tj. Advanced WAKEfield Experiment) na urychlování nabitých částic a shodou okolností o 10 dnů později dal na internet fotograf Chrostophe Suarez sérii snímků oblohy nad CERNEM.

Zvláštní formace mraků a elektrické aktivity nad komplexem CERN.

Ty fotky ukazují divnou formaci mraků a elektrické aktivity nad komplexem CERN a to vyvolalo trochu mediálního šílenství o „portálech“ na nebi v souvislosti faktem, že LHC při rozbíjení částic detekoval miniaturní černé díry, což by mohlo znamenat paralelní vesmíry nebo jiné dimenze.

Ve skutečnosti už roku 2014 renovovaný vědec Stephen Hawking ve své knize Starmus vydal hrozivé varování, že takovou boží částicí by mohl nastat konec a zničila by vesmír, kdy tuto obavu sdílela i spousta dalších fyziků. Největší obava je z vytvoření takových mikroskopických černých děr, které by rostly a nakonec vyžrat zemi zevnitř.

Ač se vědci z CERN snaží ujišťovat, že tyto černé díry vesmír nezničí, tak britský astronom sir Martin Rees souhlasí s Hawkingem, že by to mohlo být otevřením Pandořiny skříňky a ta by vypustila vysokoenergetickou „divnou hmotu,“ která je velice nestabilní a způsobuje „katastrofální úpadek vakua,“ který by mohl vést ke kolapsu prostoru a času.

Další dimenze a paralelní vesmír

Spolu s tím, jak si dělají vědci starosti s černými děrami a zhroucením vesmíru, tak úsilí CERNU prozkoumat pomocí LHC jiné dimenze a paralelní vesmír u jiných vyvolává obavy z náboženského hlediska. Zde se věda při hledání „boží částice“ střetává s náboženstvím.

Náboženská komunita je k aktivitám CERNU obecně podezíravá a ptá se i, co má socha hinduistického boha pána Šivy („boha Zkázy“), která je umístěná na prominentním místě před LHC, společného s vědou. Také si všímají, že CERN je umístěn na místě kdysi zvaném „Appolliacum“ („Apollyon,“ což řecky znamená „zkáza“), neboť za římských časů si mysleli, že je to brána do podsvětí.

Vzhledem k tomu, že vědci o černých děrám mluví jako o gravitačních „bezedných jamách“ a spolu s tím se diskutuje o otvírání bran do jiných dimenzí, tak mnozí poukazují na varování v Knize zjevení: Tu se ozvala polnice pátého anděla. Z nebe spadla na zem jiná hvězda. Dostala klíč od propasti, otevřela její jícen a z propasti se vyvalil dým jako z velké pece, zakryl slunce a zamořil vzduch.  Z dýmu se pak vyrojila mračna hmyzu s jedovatými žihadly. Byly to kobylky, jež však nenapadaly rostliny, ale lidi, kteří neměli Boží znamení na čele. (Zjevení 9:1-3).

Zde svatý Jan mluví o časech, kdy dostane Satan klíče k „bezedné propasti,“ aby na svět vypustil hordy démonických bytostí připomínajících kobylky a někteří mají podezření, co kdyby měla tato biblická událost něco společného s experimenty v CERNU.

Zatím je příliš brzy na to určit, jak to bude, k tomuto hledání se ale teď už připojuje i Čína a buduje svůj vlastní rozbíječ částic, pětinásobně silnější než LHC v CERNU. A jak Evropa, tak Čína spolu soutěží při hledání boží částice, takže možná svět už stojí blízko tomu, aby zjistil, kdo bude na konci tohoto hledání a jestli bude stvořitelem či ničitelem světa.

O AUTORCE

Dr. Christina Lin je v USA sídlící zahraničně politická analytička specializující se na vztahy mezi Čínou a Středomořím. Má rozsáhlé zkušenosti z práce pro vládu USA na národně bezpečnostních záležitostech a bývala výzkumným konzultantem CBRN (chemické, biologické, radiologické a jaderné záležitosti) pro Jane’s Information Group.

Zdroj: timesofisrael.com