Klimatický vědec IPCC Ben Santer tvrdí, že 17 let poskytuje dostatečný testovací vzorek k určení dopadu CO2 na globální teploty a že opravdu od roku 1995 nedošlo k žádnému statisticky významnému oteplení. Podle učence oficiální klimatické věrouky Petera Gleicka je dosažení vrcholu cyklické vlny vyobrazené pod nadpisy prý podfuk a je čas revidovat klimatickou „vědu“ podle originální perspektivy nabídnuté ve Fakegate. – Poznámka pro méně obeznámené čtenáře. Jde o narážku na nedávný pokus oficiálních klimatologů vyrobit obdobu někdejších skandálů Climategate I a II, jenže v opačném gardu. Ukradli tedy trochu e-mailů z klima-skeptického Heartlandského institutu a poupravili je, aby to vypadalo, že i skeptici jsou takoví spiklenci oblbující svou vyfabrikovanou doktrínou veřejnost jako oni. Což skončilo směšnou fraškou, která kompromitovala jen tvůrce těchto podvrhů a Petera Gleicka – vůdce tohoto spiknutí s podvrhy Fakegate – teď zkouší glorifikovat na mučedníky boje za pravdu proti zlým ropákům.

Ben Santer nedávno vydal výzkumnou zprávu tvrdící, že 17leté časové období je postačující doba, aby se během ní dal změřit vliv CO2 na globální teploty. Připojený graf je za posledních 17 let až do ledna 2012.

Od ledna 1995 odchylka globálních teplot oproti stanovenému teplotnímu normálu HadCRUT, což je pro IPCC zlatý standard, poklesla od ledna 1995, kdy byla +0,36°C, do ledna 2012, kdy byla +0,22°C. Jednoduše řečeno od roku 1995 nedochází k žádnému statisticky významnému oteplování. A i kdybychom posledními 17 lety proložily přímku lineárního stoupajícího trendu, která je daleko méně vystižným vyhlazením skutečného průběhu teplot než ten oblouk, tak by nám její projekce jako domnělého trvalého trendu do roku 2100 přinesla jen nepatrný teplotní dopad +0,6°C.

Ale ta světle modrá křivka polynomického vyhlazení ukazuje, že globální oteplování z konce 80. a z 90. let se definitivně po anglicku vytratilo a zjevně se to hýbe směrem ke globálnímu ochlazování.

Závěr: Lidské emise CO2 měly na globální teploty v nedávné minulosti jen nepatrný dopad, proto od roku 1995 nedošlo k žádnému statisticky významnému oteplení.

Grafy teplot moderních – globálních i regionálních – a historických. Data o globálních teplotách HadCRUT a data o CO2.


Překlad: Miroslav pavlíček

Zdroj: http://www.c3headlines.com