Nová prezidentka SR Zuzana Čaputová chce byť hlavou štátu všetkých občanov, mať konštruktívny dialóg s vládou a byť aktívnou vo vnútornej politike. Slovensko podľa nej trpí korupciou, má deficity vo vymožiteľnosti práva a existujú prepojenia finančných a kriminálnych skupín na politické špičky. (Foto: Wikimedia)

Prezidentka deklaruje, že si pred tým nebude zakrývať oči. Je za hodnotovo demokratické smerovanie Slovenska a EÚ považuje za prirodzený priestor Slovákov. Povedala to v rozhovore v rámci multimediálneho projektu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky.

Aké budú vaše prvé kroky v Prezidentskom paláci?

Prvý týždeň v úrade ma čaká prvá zahraničná cesta, ktorá povedie do susedného Česka, čo považujem za dobrú tradíciu. Bude dôležité nadviazať na dobré vzťahy našich dvoch krajín. Určite sa stretnem so všetkými zamestnancami prezidentskej kancelárie, aby som ich osobne spoznala a začala s nimi dobrú a konštruktívnu spoluprácu. V prvom týždni plánujem aj stretnutie s predsedom parlamentu a premiérom a vymenovanie nového člena Súdnej rady SR, keďže jednému z nominantov skončilo funkčné obdobie.

Je niečo, v čom chcete nadviazať na predchodcov? V čom sa chcete, naopak, odlíšiť?

V mnohých dobrých zvykoch predchádzajúcich prezidentov budem rada pokračovať. Napríklad pán prezident Andrej Kiska priniesol do výkonu mandátu autenticitu a ľudskosť, na ktorú rada nadviažem. Zároveň prirodzene reprezentujem iný životný príbeh, na ktorý sú naviazané aj témy, ktorým chcem venovať zvýšenú pozornosť. Nielen v prezidentskom úrade, ale aj v politike celkovo, mi napríklad chýba riešenie otázok súvisiacich so životným prostredím. Je to jedna z tém, ktorej budem venovať zvýšenú pozornosť.

Aká bude hlavná agenda? A čo konkrétne v týchto oblastiach chcete robiť?

Moja agenda bude vychádzať primárne z troch pilierov, na ktorých som mala postavenú kampaň – spravodlivosť pre všetkých, dôstojný život pre seniorov a oblasť ochrany životného prostredia.

Aké konkrétne kroky chcete realizovať pre seniorov, životné prostredie či spravodlivosť, vzhľadom k tomu, že právomoci prezidenta nie sú výkonné, ale viac reprezentatívne?

Verím, že som dala dokopy dobrý tím odborníkov na všetky spomínané oblasti, vrátane sociálnej. Ako prezidentka budem, v možnostiach mojich právomocí, podporovať zásadnejšie zmeny v týchto oblastiach. Budem v dialógu s vládou aj občianskym sektorom a budem hľadať priestor pre systémové zmeny a zmeny v prístupoch, ako týmto výzvam čeliť. Chcem otvorene hovoriť napríklad o klimatickej kríze a pripomínať tento problém pri tvorbe politík. V sociálnej oblasti pôjde o snahu riešiť problémy s dlhodobou starostlivosťou o seniorov. Budem sa zasadzovať aj za systematické zmeny v oblasti justície a justičných orgánov. Výzvou bude napríklad to, aby sme prijali dôležité zmeny týkajúce sa voľby generálneho prokurátora, a tiež zmeny týkajúce sa prokuratúry ako systému, ktoré by prispeli k jej väčšej samostatnosti a transparentnosti. Dôležitou témou je aj nezávislosť policajnej inšpekcie, ale aj opatrenia týkajúce sa slovenského súdnictva.

Jedným z hlavných hesiel vašej kampane bol “návrat dôvery a spravodlivosti”. Akým spôsobom to chcete dosiahnuť?

Práve vyššie spomínaným prístupom. Verím, že vďaka postupným zmenám sa postupne vráti ľuďom viera v spravodlivosť. Dôvera je do veľkej miery závislá od kvalitných ľudí, ktorí danú profesiu vykonávajú. Zjednodušene povedané, je to najmä o ľuďoch. Ale kvalitným ľuďom môže dopomôcť aj dobré nastavenie systému, sú to spojené nádoby.

V kampani ste avizovali aj okamžité zmeny v Policajnom zbore SR a súdnictve. Ako sa dajú dosiahnuť z pozície prezidentky?

Okamžité zmeny v policajnom zbore a súdnictve som nesľubovala, lebo na to prezident nemá právomoci. Sľubovala som, že chcem iniciovať a prispieť k dobrým systémovým zmenám v týchto orgánoch. Zároveň tam, kde má prezident menovaciu právomoc, som sľubovala, že nevymenujem osoby, ktoré by nespĺňali odborné alebo osobnostné kritériá. Toto, samozrejme, platí.

Tím spolupracovníkov už máte kompletný?

Môj tím je nateraz kompletný, avšak nevylučujem, že budeme konzultovať jednotlivé otázky z iných oblastí aj s ďalšími odborníkmi.

Ako chcete pôsobiť na domácej scéne? Chcete byť arbiter alebo len nestranný pozorovateľ, ktorý občas na niečo upozorní?

Chcem byť aktívnou vo vnútornej politike v tom, že sa budem snažiť hľadať konštruktívne riešenia naprieč sektorom politických aktérov. Ľudia si žiadajú zmenu, čo vnímam aj ako zmenu vo vzťahoch v politike, no zároveň si zachovávam jasnosť postojov, lebo verím, že aj jasný a pomenovaný nesúhlas v názoroch je súčasťou konštruktívneho dialógu.

Ako zabezpečíte, aby ste boli nadstranícka prezidentka, keďže ste vzišli z politickej strany?

Myslím si, že je to viac o osobnom nastavení, než o tom, či niekto prišiel z politickej strany. Náš právny poriadok dokonca umožňuje, aby bol prezident nielen straníkom, ale dokonca predsedom politickej strany. Ja som sa rozhodla z hnutia Progresívne Slovensko vystúpiť, lebo si myslím, že je to tak pre moje pôsobenie lepšie. Budem závislá len od svojich postojov, hodnôt a tém, s ktorými som kandidovala a pre ktoré mi ľudia dali dôveru.

Aké vzťahy chcete mať s vládou? Doterajšie medzi súčasnou vládnou koalíciou a prezidentom Andrejom Kiskom boli napäté…

Začala som tým, čím budem aj pokračovať, že sa budem snažiť o konštruktívny dialóg s vládou. Zároveň si neplánujem zakrývať oči alebo ustúpiť zo svojich postojov. Budem o nich naďalej úprimne a otvorene komunikovať. Nebudem viesť osobné spory, ktorých súčasťou som sa nestala ani počas kampane. Budem sa sústreďovať na vecnú stránku problémov. Toto je moja ponuka. Verím, že otvorená komunikácia môže byť súčasťou konštruktívneho dialógu.

Budete mať dvere otvorené pre ktorúkoľvek politickú stranu, bez ohľadu na jej ideológiu?

Budem sa snažiť byť prezidentkou všetkých občanov a občianok Slovenska. Budem sa snažiť o dialóg s nimi. Pri niektorých politických predstaviteľoch, ktorí popierajú historické fakty alebo univerzálne ľudské práva pre všetkých, priestor na spoluprácu nevidím. Zároveň ale otvorene hovorím, že si myslím, že ich úplná ignorancia a izolácia sa javí ako nefunkčná, a preto musíme hľadať nové formy. Nie je to len výzvou pre mňa alebo pre nás na Slovensku. Pred otázkou, ako sa vysporiadať s rastúcim extrémizmom, stojí celá Európa.

V roku 2020 budú parlamentné voľby. Budete sa držať pravidla, že víťaz volieb má právo prvý zostavovať vládu, alebo poveríte rovno toho, kto vám prinesie koaličnú väčšinu a dohodu?

Budem rešpektovať tradíciu a ako prvého poverím víťaza volieb, ak bude mať reálnu šancu zabezpečiť väčšinu v parlamente.

Budete presadzovať úradnícku vládu, ak by nastal po voľbách pat pri zostavovaní vlády?

Bude záležať od konkrétnej situácie. Budem sa snažiť o zabezpečenie riadneho chodu ústavných orgánov štandardným spôsobom.

Ako chcete presvedčiť ľudí, aby nevolili extrém a protieurópske sily?

Už počas kampane som spomínala, že v rovine diagnostiky problémov na Slovensku si viem predstaviť zhodu aj s mnohými ľuďmi, ktorí sú voličmi radikálnych strán. Rozumiem tomu, kde pramení aj ich frustrácia. Napríklad v otázke vymožiteľnosti práva, spravodlivosti a veľkých ekonomických a regionálnych rozdielov. Nezhodujeme sa ale v rovine riešení. Ako prezidentka budem aj pre týchto ľudí reprezentovať pozitívnu víziu toho, ako sa dajú veci zlepšiť, hoci ide o dlhú a náročnú cestu. Potrebujem si získať aj ich dôveru na to, aby sme sa vydali na cestu konštruktívnej politiky. Len tak dokážeme zabrániť tomu, aby stále viac ľudí volilo extrémne a skratkovité riešenia.

Máte v pláne zúčastňovať sa na rokovaní vlády a parlamentu?

Rešpektujem deľbu moci. Napríklad možnosť prehovoriť v parlamente budem využívať v rozsahu, v akom ju využívali predošlí prezidenti, alebo v prípade konkrétnych situácií, ktoré si to budú vyžadovať. Nevylučujem to napríklad v prípade prerokúvania zákonov, ktoré považujem za kľúčové.

Traja najvyšší ústavní činitelia SR sa v roku 2017 spoločne prihlásili k proeurópskej a proatlantickej zahranično-politickej orientácii Slovenska. Prihlásite sa k nej aj vy?

Považujem to za jeden z najpozitívnejších momentov v tomto volebnom období v zahraničnej politike, že k tejto dohode došlo. Jednoznačne sa k nej hlásim.

Ako chcete pristupovať k zahraničnej politike? Budete sa orientovať len na Západ, alebo chcete budovať vzťahy aj na ostatné svetové strany? Aký je váš postoj k vzťahom s Ruskom?

Som jednoznačne za hodnotovo demokratické smerovanie Slovenska. Sme súčasťou EÚ, ktorá je naším prirodzeným priestorom. Máme sa snažiť byť jeho aktívnou súčasťou a brať zaň zodpovednosť. Rusko je dôležitým svetovým hráčom a nemôžeme ho ignorovať. Podľa môjho názoru je nevyhnutné, aby sme s ním mali konštruktívny dialóg. Lebo ak spolu nehovoríme, nemôžem diskutovať o tom, na čo máme rozdielne názory. V mojom svete má dialóg dôležité miesto. Podporujme preto aj aktivity EÚ v tomto smere. Ale tiež sa úplne stotožňujem so sankciami a som za ich zotrvanie. Je však legitímne baviť sa o spolupráci v oblastiach, ktoré majú priamy dopad na občanov Ruskej federácie. Ľudia by nemali trpieť za chyby, ktoré robia ich politickí predstavitelia.

Andrej Kiska bol kritizovaný za to, že v zahraničí poškodzuje dobré meno Slovenska a kritizuje vládu vlastnej krajiny. Chcete pokračovať v ním nastolenej komunikácii, alebo chcete ísť cestou budovania pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí a domáce problémy riešiť na domácej pôde?

V prvom rade chcem Slovensko prezentovať ako stabilného a silného partnera s jasným demokratickým a proeurópskym postojom. Vnímam, že prezident Kiska bol terčom kritiky za výroky o mafiánskom štáte. Tento pojem by som ja nepoužívala. Rozumiem ale tomu, z čoho vychádza. Slovensko trpí korupciou, má deficity vo vymožiteľnosti práva, ale aj v prepojeniach finančných a kriminálnych skupín na politické špičky. Pred týmto si určite nebudem zakrývať oči. Budem sa ale snažiť hovoriť o budúcnosti a o tom, ako z toho chceme vyjsť, ako aj o prvých úspechoch, ktoré cítim, že sa dejú.

Ste za užšiu integráciu EÚ, alebo skôr za návrat niektorých kompetencií z Bruselu na národné štáty?

Výhody, ktoré dnes naši občania z členstva v EÚ využívajú, sú výsledkom integrácie. Nie návratu kompetencií národným štátom. Slovensko je v našom regióne najviac integrovaná krajina. Je preto len prirodzené, že som zástancom ďalšej integrácie. Pretože integrácia priniesla viac prosperity, či životného komfortu našim občanom. Som preto aj za užšiu spoluprácu v oblasti bezpečnosti, ochrany hraníc, riešenia migrácie, alebo napríklad v otázke vyšetrovania ekonomických trestných činov.

Ústavný súd SR stále nemá plný počet sudcov, niektorých budete už menovať vy. Ako chcete riešiť situáciu, ak by ani po júnovom hlasovaní neposlal parlament do paláca chýbajúci počet kandidátov a voľba by sa opäť musela opakovať? Andrej Kiska nevymenoval z predchádzajúcej voľby nikoho, čakal na zvyšných. Počkáte aj vy, alebo budete menovať priebežne?

Budem postupovať podľa ústavy a počkám, kým si parlament splní svoju povinnosť a navolí dostatočný počet kandidátov.

Ako prezidentka ste hlavnou veliteľkou Ozbrojených síl SR. Ako chcete v tejto oblasti pôsobiť?

V prvom rade považujem za potrebné, aby si Slovensko v otázke obrany plnilo svoje záväzky, ktoré mu vyplývajú z členstva v NATO. Je dôležité, aby zdroje, ktoré do obrany investujeme, boli vynakladané efektívne, účelne a absolútne transparentne. Slovensko musí byť dôveryhodným partnerom pre zabezpečenie spoločnej obrany krajín NATO.

Zdroj: hs.sk