Příčinou vzniku záhadného kráteru, který se objevil na poloostrově Jamal v červenci 2014, je kryovulkanická aktivita. Patřičná studie ruských vědců byla uveřejněna v časopise Scientific Reports.

Podobné jevy se vyskytují zpravidla na jiných planetách.

Za velmi nízkých teplot chrlí sopky vodu a řadu chemických sloučenin, jako jsou metan a čpavek v různém skupenském stavu, uvádí Scientific Reports.

Ve vrstvě zemské kůry, v níž je hlavní horotvornou hmotou led, také probíhají rychlé geologické procesy, nepovažovaly se však až dosud za příklady takového jevu, jako je kryovulkanismus.

Kráter neznámého původu objevili na Jamalu ve vzdálenosti 30 kilometrů od základny naftařů Bovaněnkovo v červenci 2014 letci vrtulníku, který obsluhoval naleziště ropy a plynového kondenzátu Bovaněnkovskoje.

Byl to velký trychtýř se svislými stěnami a s vodou na dně.

Zdroj:  nature.com