Bývalý náčelník námořního štábu Britského královského námořnictva lord Alan West prohlásil, že země nemůže zajistit ochranu svých výsostných vod, oznámil list The Independent.

Podle jeho slov nedávné srážky mezi francouzskými a britskými rybáři v Lamanšském průlivu kvůli lovu hřebenatek ukazují, že Velké Británii nestačí lodě, aby ochránila své výsostné vody. A po vystoupení země z EU se stane tato situace katastrofální.

West je také toho názoru, že tato situace odhaluje rovněž nedostatky v organizaci práce vojenských služeb. Podle jeho tvrzení se velením těchto lodí zabývají různé útvary, ale koordinace se přece má uskutečňovat z jediného velitelského střediska.

„Avšak v tomto velitelském středisku prostě není ani jeden velitel, který by mohl dávat rozkazy vládním úřadům, aby podnikly nějaká opatření, a proto nemůže středisko uskutečňovat náležité velení," řekl voják.

West rovněž dodal, že když Velká Británie opustí EU, bude muset samostatně hlídkovat ve své výlučné ekonomické zóně, za nynějšího stavu Britského královského námořnictva se to obrátí v katastrofu, uvádí The Independent.