Dnes si celý svět připomíná jednu z hlavních katastrof 20. století – výbuch na Černobylské jaderné elektrárně. Stalo se to přesně před 33 lety. Mohlo být všemu poněkud jinak? (Foto: Wikipedia)

Černobylská tragédie byla vyvolána uměle. Měla za cíl urychlit rozpad tehdejšího SSSR a vyvolat odtržení Ukrajiny od Ruska. Tvrdí to nezávislý jaderný fyzik Nikolaj Kravčuk, který své závěry publikoval v knize „Záhada černobylské katastrofy“. 

Vědec je přesvědčen, že výbuch reaktoru byl předem naplánován a proveden v režii sovětských komunistů. Jako obětní beránci pak posloužili zaměstnanci elektrárny. Nicméně už tehdy bylo možné vysledovat, že nitky vedou ve skutečnosti do Moskvy.

„Oficiální verze ze srpna 1986 pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii uváděla, že prvotní příčinou havárie byla série pokynů, které přímo odporovaly provoznímu řádu, což je ale velmi nepravděpodobné,“ uvádí ve své knize Kravčuk. „Bez předem promyšleného zásahu zvenčí by personál elektrárny nikdy nedokázal způsobit katastrofu takového rozsahu.“ Na seriózním vyšetření celé události pak nemělo zájem ani Ministerstvo energetiky SSSR, ani ukrajinský Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Naopak obě instituce ve vzácné shodě mlžily a zřejmě i manipulovaly s důkazy.