Téměř polovina obyvatelstva zeměkoule – 46 %, čili 3,4 miliardy lidí – bojuje o uspokojení základních potřeb a žije s méně než 5,5 dolaru (okolo 120 Kč) na den.

Vyplývá to z dvouleté zprávy Světové banky věnované problému chudoby. Ve středu zveřejňuje Světová banka údaje ze zprávy, která popisuje situaci v roce 2015.

„Přes 1,9 miliardy, čili 26,2 %, obyvatel světa žily v roce 2015 s méně než 3,2 dolaru na den (pozn. hranice chudoby v zemích s podprůměrnými příjmy). Asi 46 % obyvatel žilo s méně než 5,5 dolaru na den (pozn. hranice chudoby v zemích s nadprůměrnými příjmy)," oznámila Světová banka.

Nehledě na snížení počtu velmi chudého obyvatelstva (extreme poverty), které disponuje s méně než 1,9 dolarů (asi 42 Kč) na den na 10 % celého obyvatelstva zeměkoule do roku 2015, problém chudoby trvá i nadále, tempo snížení počtu chudých se zpomalilo.

Je to spojeno s tím, že v důsledku hospodářského rozvoje vznikla situace, kdy větší část chudého obyvatelstva nyní žije v úspěšnějších zemích, soudí Světová banka.

V Evropě a ve Střední Asii bylo v mnoha zemích zaznamenáno zpomalení růstu příjmů chudého obyvatelstva. Přitom se v tomto regionu zaznamenává nejnižší procento obyvatel žijících pod hranicí bídy jak 3,2 dolarů (asi 71 Kč), tak i 5,5 dolarů na den.

11 % obyvatelstva s příjmy nižšími než 3,2 dolarů na den, 26 % těch, kteří mají 5,5 dolarů na den, připadá na latinskoamerické země. V jižní Asii se prudce zvýšily příjmy chudého obyvatelstva a snížil se podíl žebráků. Přitom 80 % obyvatelstva tohoto regionu také v roce 2015 žilo s méně než 5,5 dolaru na den.