Každých 405 tisíc let se oběžná dráha Země o něco prodlužuje kvůli gravitačnímu vlivu Jupiteru a Venuše, což mění podnebí planety a ovlivňuje život na ní, a působí mj. hromadné vymírání. K tomuto závěru dospěli vědci pod vedením Dennise Kenta z Rutgerské univerzity. Bylo to oznámeno ve zprávě pro tisk na portálu EurekAlert!.

Cyklus 405 tisíc let byl předpovězen na základě výpočtu pohybu planet, výsledky teoretického modelování však byly hodnověrné jen pro posledních 50 milionů let. S poměrně malým zvýšením excentricity (míry odchýlení od kruhového tvaru) oběžné dráhy Země jsou také úzce spojeny změny polohy magnetických pólů planety.

Vědci získali podrobnější údaje o změnách směru magnetického pole Země, když rozebrali sedimenty v příkopové propadlině Newark (stát New Jersey) a usazené horniny v geologické formaci Chinle Formation (stát Arizona). Vybrali vzorek z vrtu datovaný svrchním triasem v časovém rozmezí před 253 až 202 miliony let. Ve vzorcích byly minerály s inkluzemi magnetitu — krystalu, podle něhož se dá soudit stav magnetického pole Země.

Získané výsledky odpovídaly teoretickým výpočtům, což umožňuje využití tohoto cyklu k přesnějšímu datování událostí, které se na Zemi odehrávají, mj. vymírání trias-jura, kdy zmizel velký počet druhů živočichů, což uvolnilo místo pro dinosaury.

Zdroj:  eurekalert.org