Ve Spojených státech banky a soukromé společnosti v tichosti zavedly systém sociálních kreditů založený na standardech „ESG“ (environmentální, sociální a vládní) pro sociální spravedlnost. (Foto: Flickr)

V rámci tohoto systému jsou nyní Američanům přidělovány body ESG na základě jejich historie nákupů, aby se změřil jejich dopad na životní prostředí a společnost.

„Nákup zbraně, alkoholu nebo jiných věcí může ovlivnit vaše osobní skóre ESG. Vaše historie nákupů, vaše veřejné záznamy, včetně vašich kreditních zpráv – to vše se bere v úvahu při měření vašeho dopadu na životní prostředí a společnost.“