Po letech vždy, když už doznívají důsledky genocidních válek vedených USA a jejich koalicí „ochotných“, začínají politici i západní tisk opatrně konstatovat, že to byla „jen chyba“. To je vše! V minulé části jsme mluvili o tom, že je nezbytné začít nazývat věci pravými jmény a odmítat pochybnou solidaritu s viníky uprchlického tsunami valícího se na Evropu. A aktéry těchto zločinů /zatím jen v případě Libye/, obžalovat před Mezinárodní trestním tribunálem v Haagu z válečných zločinů, odsoudit je k náhradě škod a rozdělit jim uprchlíky.


V této části seriálu se ohlédneme jen na některé z 22 válek vedených v USA po 2.SVV, abychom si uvědomili jaká je a jaká může být naše další role v „obranném paktu“ NATO při cílené destabilizaci Evropy a světa ve prospěch hegemona.

 

Válka ve Vietnamu

Během války ve Vietnamu, zahájené lží o vietnamského útoku na US torpédoborec Maddox, bylo shozeno 14 milionů tun bomb a min. Tj. trojnásobek tonáže bomb, použitých ve 2. světové válce!! Operovalo zde až ½ milionu US vojáků. Bylo zabito na 4 mil. Vietnamců, z toho 250 000 dětí. Vězni byli mučeni a popravováni, jejich uši a skalpy byly drženy jako suvenýry. Americký plukovník v souvislosti s tragédií v My Lai prohlásil, že každý vojenský útvar ve Vietnamu někde obdobný masakr ukrývá před zraky veřejnosti. Jeden z praporů dosáhl ve zrůdné „soutěži“ jednoho tisíce "zářezů" za měsíc. Válka stála život i 58 000 US vojáků. Asi 10% území Vietnamu bylo "kropeno" napalmem a 80 miliony litrů chemikálií. Červený kříž odhadl, že Agent Orange a Agent Blue připravily o život půl mil. a zmrzačily 3 miliony Vietnamců. Na konferenci v Yale přední výzkumníci prohlásili, že "USA ve Vietnamu vedly největší chemickou válku v dějinách". Dlužno říci, že probíhaly masivní demonstrace po celém světě. Jen díky nim nebyly použity jaderné zbraně.

ot.59 Vzpomeňme, že v době války ve Vietnamu USA nebývale prosperovaly a že podle průzkumů 63% zmanipulovaných Američanů masakr v My Lai, při němž bylo zabito přes 500 bezbranných civilistů vůbec neodsuzovalo? Za masakr byl jako jediný odsouzen poručík William Calley na doživotí. Proč ho asi o dva dny později prezident Nixon omilostnil?

ot.60 Víte, že dodnes, po 50 letech, se v regionu rodí fyzicky znetvořené děti, půda a voda v řekách a jezerech jsou zamořeny? Vážnými následky Agent Orange – uvádí Červený kříž – trpí stále na 100.000 dnešních Vietnamců. Snímky novotvarů, ženou slzy do očí. Zvlášť u capartů, narozených už generace po válce. Dokážete toto genocidní chování USA ospravedlnit?

 

Tajná válka v Laosu a válka v Koreji

A z Laosu učinily USA nejbombardovanější zemi světa, přesto, že s ní neválčily!! Důvod? Laoské území prý využívali k zásobování příslušníci Vietkongu. Na jeho půdu a na 4 miliony obyvatel dopadlo více bomb než na celé Německo a Japonsko během 2. světové války! Z toho přibližně třetina nevybuchla, je rozeseta na desítkách tisíc km2 a zabíjí a mrzačí dodnes ročně na 20 tis. lidí! Tajná a dnes už zapomenutá válka“ zůstala i dnes „tajemstvím“ protože je to jedna z nejostudnějších kapitol v historii západního světa.

A v korejském konfliktu, po svržení půl milionu tun bomb a tisíců tun napalmu, Spojené státy de facto vybombardovaly všechna větší severokorejská města, zničily úrodu, zavlažovací systémy. Barbarské bombardování, které nešetřilo ani jihokorejská města, si nevybíralo mezi civilní populací a vojenskými cíli.

ot.61 Slyšeli jste někdy, že v rámci "tajné války" svrhli piloti USA, převlečení do civilu, na laoské území přes dva miliony tun bomb – půl tuny výbušnin na každého Laosana včetně dětí?

ot.62 Nepochybně jste také sledovali i u nás donekenečna opakovaný americký „komediální seriál MASH 4077“ z korejské války, který byl údajně druhým nejsledovanějším tv pořadem v historii USA, hned po přenosu z přistání na Měsíci. Znáte také přiznání amerického generála Curtise Le May že: „V průběhu 3 let jsme zabili asi tak 20 % Korejců?

 

 

Trvalá svoboda v Iráku?

Mike Whitney: Irák byl kolébkou civilizace. USA ho zdecimovaly; rozkradly co se dalo a rozstřílely ho na kousky, rozbombardovaly jeho průmysl, mosty, školy, nemocnice, srovnaly se zemí města, znečistily vodu, zamořily zemi radioktivitou, všude rozšířily nemoci, zavraždily jeho děti, poštvaly bratra proti bratrovi, a přeměnily pulzující jedinečnou zemi na dysfunkční žumpu řízenou oportunisty, gangstery a fanatiky.

Poté totiž, co neoliberalismus dobyl Latinskou Ameriku, Vých. Evropu a Asii zůstal nedobytým územím arabský svět. Nejbohatší země měly tolik petrodolarů, že se jim podařilo vyhnout se spárům MMF. Bylo třeba vybrat jednu zemi. USA ji obsadí a promění, jak prohlásil Friedman v „odlišný model arabsko-muslimského světa“. Hledali se vhodní kandidáti: Irák. Sýrie, Egypt, Irán…

V Iráku se dalo nejvíc„získat“ – třetí největší zásoby ropy na světě a největší potenciál i pro pozici vojenské základny. Navíc byla zde již zkušenost z operace „Pouštní bouře“, v r.1991, kde bylo nasazeno 600000 vojáků koalice /mezi nimi i menší český kontingent/. Friedmman, otec neoliberalismu a jeden z nejhorlivějších propagátorů války, později prohlašoval, že netušil vyústění v takové krveprolití. Jak vysvětloval Paul Wofowitz, neexistující jaderné zbraně byly nejnižším společným jmenovatelem záminek pro napadení Iráku.

Do čela nátlakové skupiny, která měla veřejnost získat na stranu války byl Bushem postaven George Schultz, člen představensva firmy Bechtel, která později vydělala na „rekonstrukci“ Iráku 2,3 miliardy.. Známý je jeho výrok: „Když máte na zahradě chřestýše nečekáte, až vám něco udělá, ale začnete se bránit. Doktrina USA ignoruje válečné zákony. Neútočí pouze na vojenské cíle, ale zasahuje „společnost jako celek“. Své sehrál i přímý přenos války pomocí CNN. Počátečním podnětem k invazi do Iráku byla pro ministra obrany Rumsfelda a pro Cheneyho touha „vytvořit ukázkový příklad, jak by dopadl každý, kdo by byl tak smělý a chtěl získat ničivé zbraně nebo jakkoliv snižovat autoritu Spojených států. V březnu 2003 byla zahájena „válka za přetvoření světa“ jak ji tehdy nazval Bushův poradce Ledeen. Kongres nekladl odpor. Tehdejší senátor Obama ještě hlasoval proti zahájení války. Hilary Clintonová, současná prezidentská kandidátka pro. Jedním z určujících rysů Bushovy administrativy bylo, že klíčové povinnosti svěřovala externím poradcům a zplnomocněncům na volné noze. Jejich moc pramenila z toho, že kdysi zastávali významné vládní funkce a vybudovali si lukrativní kariéru v komplexu katastrofického kapitalismu. Vzhledem k tomu, že poradci nepodléhají pravidlům o střetu zájmů, kterými se musí řídit volení politikové, neplatí pro ně žádná omezení. Společnosti s podílem George Schultze, Paula Bremera, Jamese Bakera, Richarda Perleho, Henri Kissingera a dalších „poradců“ měly z války rekordní zisky.

Trochu statistiky: Během války v Perském zálivu v r.1991 bylo odpáleno zhruba 300 řízených střel v průběhu 5 týdnů.. V r.2003 už svrhla armáda USA na Irák jen za 40 dnů hlavních bojů na 30000 bomb a 20000 přesně naváděných střel, což je 67% ze všech vyrobených zbraní tohoto typu ve světě vůbec. Iráčané musili také sledovat jak jsou znesvědcovány jejich nejdůležitějčí instituce. 80% ze 170000 exponátů muzejních sbírek nevyčíslitelné hodnoty bylo rozkradeno nebo rozbito. Archeolog Mc Guire řekl „byly vymazány hluboké vzpomínky celého národa, kultury, která trvala tisíce let. Barbarismus USA patří k největším v historii lidstva.

Šéf obnovy vš vzdělávacího programu Agresto rektor školy, zaměřené na velká díla západní civilizace, sledujíc rabování univerzit, to označil za „příležitost začít s čistým listem“.Vysvětlil, že o Iráku nic nevěděl a vyhnul se čtení knih o něm, aby dorazil „s myslí co nejvíce otevřenou“. Škoda, konstatuje Naomi Kleinová, mohl zjistit, že před invazí měl Irák nejpropracovanější vzdělávací systém v oblasti a gramotnost 89%. Naproti tomu v jeho domovském státě Nové Mexiko je 46% obyvatel funkčně negramotných. Absurdně zní, že Mormonský Triangle Institut dostal 466 milonů USD na přesvědčení Iráčanů, aby přijali knihu Mormon ,neboť nijak neodporuje učení Mohameda“.

S neokolonizační zaslepeností se v rámci války s terorem setkáváme zas a znova. Cílem je vždy: šokovat a zastrašit celou zemi, záměrně zničit její ifrastrukturu, sledovat plenění kultury a historie, a pak to všechno napravit bezuzdou „privatizací“, likvidací všech sociálních vymožeností. Irácká vláda – to byl Paul Bremer, který nařídil, že vše, bude urychleně privatizováno.. Beztrestné rabování okupanty nazval formou „úbytku“ státního sektoru. Zahraničním společnostem povolil vlastnit 100% iráckého majetku a odvést 100% iráckých zisků ze země, neměly povinnost znovu investovat a platit daně. Podepisovaly se smlouvy až na 40 let, s doložkou obnovení pro okupanty.. Ti si také přivlastnily 20 miliard z výnosů irácké státní ropné společnosti.

Úroveň “privatizace“ dokumentuje, že privatizaci 200 státních podniků měli na starosti pouze 3 lidé. /v bývalé komunistické NDR to bylo 8000 pracovníků/! Bremer uzákonil radikální nařízení, které The Ekonomist nadšeně popsal jako „opatření pro rozvojové trhy, o jakých sní každý zahraniční investor či dárcovská agentura”. Tedy za natištěné a ničím nepodložené falešné dolary privatizovat naprosto vše. Na konferenci „Obnova Iráku“ ve Washingtonu zaznělo: „Nejlepší je investovat, dokud ještě nezaschla na zemi krev.“ V Iráku pak nastala v několika týdnech 67% nezaměstnanost, byly zlikvidovány státní podpory, dodávky potravin nejchudším. Iráčané sledovali, tzv. „finanční pomoc“. Typický příklad „pomoci“: Firma Parsons dostala 186 mil. na zbudování 142 poliklinik. Mizerně dokončeno jich bylo 6. Za to ještě Irák zaplatil válečné reparace ve výši 2,59 miliard USD a americké firmy jako Bechtel, Lockheed, Halliburton, Trireme Partners, Blackwater, Parsons, KPMG, RTI, které měly řešit humanitární krizi, shrábly pomoc, nic neodvedly a zmizely…

V Iráku dnes platí: Slovo rekonstrukce – vtip, kterému se nikdo nesměje. Jde o uzavřenou výnosnou smyčku ničení a budování, boření a výstavby. V případě prozíravých společností jako je např Halliburton /který získal na iráckých zakázkách 20 miliardový výdělek/, jsou ničitelé a budovatelé jen různé divize téže firmy. A Lockheed Martin, /který jen v r. 2005 obdržel z kapes daňových poplatníků 25 milard dolarů/ těží v následných válkách z výroby zbraní, stíhaček a raket, ale i z výstavby toho, co tyto zbraně zničí, a dokonce i z léčení lidí, které jeho vlastní zbraně zraní.

Pod vedením Bremera vypuklo v zemi krvavé peklo.. Podle studie si už válka v Iráku vyžádala životy milionu Iráčanů včetně statisíců dětí, kteří by nezemřeli, kdyby nedošlo k invazi a okupaci. V Iráku došlo ke genocidní likvidaci obyvatel a celé země, srovnatelné jen s Pol Potovou hrůzovládou. Mizeli kvalifikovaní lidé: Lékaři profesoři, podnikatelé, vědci, lékárníci, soudci, právníci. Podle odhadu zavraždily popravčí čety 300 iráckých vysokoškolských učitelů a kolem 2000 lékařů, další tisíce uprchly. V r.2007 oznámil Úřad komisaře OSN pro uprchlíky, že 4 miliony lidí museli opustit své domovy, z toho milion křesťanů.

Irák zaplavily soukromé bezpečnostní agentury. Bylo nasazeno přes 48000 soukromých ozbrojenců z celého světa. Např. jen firma Blackwater / po řadě skandálů přejmenovaná na Academi/, vlastní ohromná výcviková střediska a soukromou armádu 20000 žoldáků. O privatizaci mučení bylo již psáno. Min. zahraničí USA založilo „Úřad pro rekonstrukci a stabilizaci“. Platí si soukromé firmy aby vypracovaly plány „rekonstrukce“ podle zkušeností z Iráku, pro 25 zemí od Venezuely po Irán. Čeká se jen na vhodnou příležitost.

Deklarovaným účelem války s názvem „Trvalá svoboda“ byla demokratizace Iráku (= kontrola ropných rezerv Američany). Dnes je Irák nefunkční stát se zničenou infrastrukturou, vedený jednou z nejzkorumpovanějších vlád na světě, kde jsou unášeni, vězněni a mučeni lidé bez řádného soudu. Stát rozvrácený sektářským násilím, chudobou a vysokou nezaměstnaností, který se stal útočištěm všemožných teroristů a islámských fundamentalistů. Za Husajnovy vlády nebylo podstatné, kdo je sunnita nebo šíita, protože ideologie strany Baas kladla důraz především na iráckou a arabskou identitu. Irák je zemí sektářských sporů, z nichž americká dlouhodobá invaze podnítila otevřenou válku. Je to zem, kde al-Kájda a IS nechávají vybuchovat nálože, jež stojí životy desítek lidí denně. Američané ztratili zájem již dávno, politici nemohou být obtěžováni a OSN se příliš obává USA, než aby hnula prstem na pomoc. Raději peskují Putina kvůli pokojnému referendu na Krymu, místo aby byť jen pípli o genocidě v Iráku. Ten, kdo nečetl zcela zásadní knihu Šoková doktrína od Naomi Kleinové, z níž část cituji ať se podívá na: http://www.mustwatchtv.cz/1-spolecnost/88-doktrina-soku/ 

ot.63 Postrádáte také odpověď G. W. Bushe na dopis Ralpha Nadera: „Opravdu to byly „nadčasové principy”, jež vedly Vás a pana Cheneyho k napadení Iráku, jenž navzdory vašim výmyslům, podvodům a tajnostem, nikdy neohrožoval Spojené státy?

ot.64 Víte, že v Iráku před US invazí nebyla žádná al-Kájda a že diktátor Saddám Husajn a al-Kájda byli nepřátelé na život a na smrt?

ot.65 Věříte konstatování Organizace Physicians For Social Responsibility, nositelky Nobelovy ceny míru, že počet mrtvých v Iráku, v Jemenu, Libyi a Sýrii, přesahuje patrně dva miliony? A že asi 3 miliony obyvatel Iráku, Afghánistánu a Pákistánu uprchly ze svých zemí po americkém bombardování mnohdy do Syrie? A že dnes, po totálním rozvratu celého středního východu Amerikou, nemají kromě Evropy už kam utíkat?

 

 

Válka v Afghánistánu

Afghánistán, země s pohádkovým přírodním bohatstvím, by mohla s odhadem 1,6 miliardy barelů vstoupit v těžbě ropy na světovou scénu.. Disponuje rovněž obrovskými zásobami železa, mědi, kobaltu, zlata a především lithia. Protože jde o komodity, které se využívají pro výrobu baterií do většiny moderních elektronických přístrojů, začalo se spekulovat o tom, že by se Afghánistán mohl stát světovou těžební velmocí.

Ptejme se – proč se Afghánistán se stal prvním cílem amerických vojenských úderů pojímaných jako odveta za 11. 9. 2001 i když a tím neměl vůbec nic společného? Podle Královského ústavu obranných studií (RUSI) byla válka v Afghánistánu strategickým omylem. Podle prezidenta Karzáího NATO a USA způsobily velké utrpení svými útoky porušujícími svrchovanost, ale bez žádané a potřebné stability. Stejně jako v Iráku. Afghánská společnost je těžce islamizovaná, mnohem více než to bylo v době, kdy Afghánistán ovládali Rusové. Tím, že Američané, Britové a Saúdové kdysi podpořili Taliban, vyhnali Rusy a nechali povraždit jejich domácí spojence, vesměs nadprůměrně vzdělané a málo islamizované, odstartovali výrazný nárůst agresivních forem islámu. Čím dále vycházena světlo zkušenost, že Spojené státy a další okupační státy pod hlavičkou NATO si s talibánskými zvěrstvy nezadají a žádnou změnu nepřinášejí. Např. novým zákonem byl zlikvidován pomalý pokrok při odstraňování násilí vůči ženám v zemi postižené beztrestným zabíjením žen za účelem "napravení cti rodiny", nucených sňatků a drsného domácího násilí. blisty.cz

USA a Evropané topící se v pseudohumanismu, přehlížejí podstatu konfliktu a posílají jen vojáky s cílem likvidace následků. Produkce drog v Afghánistánu vzrostla od r. 2001 o 300%. Teroristé kteří brání své náboženství, vlast, životní styl, tradice atd. si za drogy koupí, koho a co chtějí. Jejich vůdcové jsou dolaroví multimilionáři. OSN upozorňuje, že hlavním producentem heroinu není Talibán, ale zkorumpovaný režim dosazený USA a EU, který nyní produkuje 93% nejnebezpečnější světové drogy. Z ní je množství žoldnéřů IS a dalších teroristických organizací v Sýrii přímo placeno. Situace přitom nemá, především pro Evropu kam směřuje vlna zbídačelých uprchlíků, žádné dobré řešení. Dnes hrozí, že zemi ovládnou Talibanci, a Spojené státy se tak stanou po Británii a SSSR dalším státem, který si na Afghánistánu vylámal zuby.

Příznačné je, že když se koncem r. 2014 uskutečnilo v Kábulu slavnostní svěšování vlajky NATO při příležitosti ukončení jedné mise a zahájení druhé, prezident Karzáí podle agentury Reuters (naše média přirozeně tuto informaci nepřinesla), šokoval Američany slovy: „Mise USA v Afghánistánu byla zradou. Washington si nikdy nepřál, aby na území Afghánistánu zavládl mír. Američané zde nechtějí mír, neboť zde mají vlastní zájmy. Není to naše válka, ale válka, kterou nám vnutili a jejíž jsme obětí. Mír v Afghánistánu nezavládne, dokud USA nebudou chtít.“ parlamentnilisty.cz A podobné prohlášení od nejvyšších představitelů Iráku, Iránu, Sýrie i Libanonu můžeme slyšet i nyní, v souvislosti s válkou na Středním východě.

ot.66 Závidíte zemím kterým Američané přinesli proklamovanou „demokracii a svobodu“? Jak k tomuto „pokroku“ v Afgánistánu přispěl a nadále bude přispívat český vojenský kontingent, jehož provoz stál ČR už cca 20 mld Kč? Zkuste to popsat. Víte, že jeho vojáci říkali, že cvičí ve dne policisty, kteří jsou v noci teroristi?

ot.67 Útok NATO na Afghánistán byl prý reakcí na útoky z 11/9. Umí 2. muž NATO český generál Pavel vysvětlit jak Afganistan zaútočil na USA? Zpráva AI: „Tisíce afgánských civilistů byly zabiti mezinárodními silami a další tisíce zraněny. „Samovyšetřování“ USA byla vždy vedena do ztracena. Podobně směřuje i vyšetřování evidentně válečného zločinu – vybombardování nemocnice „Lékařů bez hranic“ v Kunduzu. Nemyslíte si, že byla ČR na základě vylhaných důvodů zatažena do cizích zločinných válek a měla by z Afganistanu urychleně odejít?

 

Role Madeleine Albrightové v Srbsku a Kosovu

Albrightová, přežila 2.SVV v Srbsku díky tomu, že ji tamní rodiny jako židovské dítě tajně ukrývaly. Přesto se později jako min. zahraničí USA významně angažovala na bombardování Srbska. Během 32 tis. startů totiž letouny NATO svrhly celkem 21000 t bomb, odpáleno bylo 10 tis. křídlatých raket; užito radioaktivní střelivo, svrženo 37 440 mezinárodně zakázaných kazetových bomb. Důsledkem byla smrt 2 000 civilistů, 6 000 zmrzačeno, přes milion jich přišlo o střechu nad hlavou. Zničena byla infrastruktura v hodnotě až 600 mil. USD, poškozeny mosty, dokonce i zahraniční ambasády. Podařilo se odtrhnout Kosovo a splnit hlavní cíl – zřízení největší americké základny vně USA . Kosovo proslulo obchodem s lidskými orgány a podle Interpolu přes něj do západní Evropy prochází 80% heroinu. Ačkoliv se militanti UÇK dopouštěli zvěrstev a etnických čistek na srbském civilním obyvatelstvu, ze všeho zla obvinil Západ Srby. Lídr UÇK, mezinárodně stíhaný zločinec narkobaron, islamista a obchodník s lidskými orgány Hashim Thaçi se stal oblíbencem tehdejší americké ministryně zahraničí Albrightové. Ta také na bleskové privatizací kosovských telekomunikacích a obratem na jejich prodeji, vydělala miliony. A dnes čelí Kosovo, díky bídě a teroru, masivnímu exodu obyvatelstva do EU.

ot.68 Myslíte si, že si Albrightová zasloužila přízvisko „balkánská řeznice“ a že se dopustila válečného zločinu když bez mandátu OSN, navíc s použitím zakázaných zbraní inicializovala bombardování, které její kamarád Havel nazval „humanitárním“ a které bylo nejen porušením Charty OSN, ale i Washingtonské smlouvy. Jste hrdi na takovouto českou rodačku?

ot.69 A názor na genocidu v Iráku – Souhlasíte s názorem čechokanaďana Jiřího Jírovevce který tvrdí: „Kdyby byla soutěž o nejzrůdnější ženy historie, musela by vyhrát M. Albright za výrok, že statisíce předčasně zemřelých dětí v Iráku byly – z hlediska odstranění jejího bývalého spojence proti Iránu, Saddáma Husajna – přijatelné?

 

 

Libyjská genocida

Za 41 let vlády v Libyi, zvané také jako africké Švýcarsko, učinil diktátor Muammar Kaddáfí ve své zemi mnoho obdivuhodného. O sociálních výhodách Libyjců se mohlo Američanům a mnoha zemím EU vč. ČR jen zdát. Porodné ve výši 5000 USD, lékařská péče bezplatná i při léčení v zahraničí, podobně jako univerzitní studium. Gramotnost 87%, 25% Libyjců s univerzitním vzděláním, bezplatná el. energie, bezúročné půjčky od státní banky, podpory mladých rodin pro získání bytu, litr benzínu za 14 centů. Při zakládání farem zdarma dům, pozemky, skot a fond pro úhradu daní. Země neměla zahraniční dluh, naopak mnoho zemí ji dlužilo. e-republika.cz

Relativně solidně a dlouho fungující stát, se však jako na povel stal centrem prý všeho zla, terorizmu, atd. Kaddáfí, do té doby přítel a sponzor některých západních státníků, se stal hromadným vrahem, bezohledným diktátorem a hrozbou světovému míru. Ve skutečnosti šlo ropu o „oddlužení“ západních zemí a o omezení vzrůstajícího politického vlivu Libye na sousední africké státy a zejména snahy o zavedení jednotného afrického zlatého dináru, především pro obchod s ropou.

Kaddáfí totiž začal mluvit o tom, že svou ropu přestane prodávat za USD, a obrátí se k jiným měnám. Tím si podepsal rozsudek smrti. Před svou krvavou smrtí totiž slíbil, že bude financovat tři ambiciózní africké projekty – vytvoření Africké investiční banky, Afrického měnového fondu a Africké centrální banky. Afričané pociťovali potřebu těchto institucí jako naléhavou, aby skoncovali se svou závislostí na MMF a SB. Vylhané vytvoření „bezletové zóny“ pro ospravedlnění intervence NATO v r. 2011 odstartovalo /opět s morální podporou zbožštěleného militaristy Havla/, obvyklé "humanitární bombardování" suverénní Libye a uvrhly tuto prosperující zemi zpět do středověku. Lynč Kaddáfího, který nazvala Amnesty International válečným zločinem, byl oslavován jako velký úspěch v "boji proti terorismu". Do podlého a zbabělého útoku na 6,5 milionové zemi se zapojilo kromě USA i jejich 11 satelitů: Anglie, Francie, Kanada, Španělsko, Itálie, Dánsko, Belgie, Norsko, Švédsko, Holandsko a mimo NATO i Sjednocené arabské emiráty. Nasazeno bylo přes 100 letadel, většinou bombardérů, desítky vrtulníků, 22 válečných lodí, 5 útočných ponorek, které dohromady provedly 9000 náletů a desítky tisíc útoků na civilní cíle. Kromě Francie dalo k dispozici svá letiště Španělsko a Itálie.

Cílem bylo od prvopočátku zničit životní úroveň nejbohatší africké země a její infrastrukturu. A pak vše zlikvidované „znovu vybudovat“ za pomoci loutkové vlády, dárců a věřitelů, pod záštitou MMF a SB. To, co bylo zničeno, mělo být prý obnoveno, a financováno „věřiteli“ nezadlužené Libye pod hlavičkou „Washingtonského konsensu“. Je ironií, že, „komunita dárců“ přislíbila, ukradené peníze půjčí zpět na financování poválečné „rekonstrukce“. Všechno dopadlo ale úplně jinak…

Dnes je tato destabilizovaná, zničená a do propastné chudoby uvržená země, ukázkou "humanitárních" intervencí při "vývozu“ západního pojetí demokracie. Máte-li velmi, velmi silný žaludek zadejte si leva-net.webnode.cz a uvidíte otřesné svědectví bývalé agentky CIA a pracovnice oddělení boje proti terorismu OSN Susan Landauer. Článek uvádí 14 původních zdrojů. Libye se tak stala jen několik málo měsíců po svržení Kaddáfího, dlouhodobě varujícím před islámskými teroristy, živnou půdou nenávisti mezi radikálními frakcemi islamistů soupeřících o ovládnutí země. Po útoku jedné z takových frakcí na US konzulát ho jeho diplomaté zbaběle opustili a dodnes se tam bojí vrátit. Libye jen dnes zemí naprostého bezvládí, stala se líhní terorismu, základnou IS a časovanou bombou imigrace vybuchující Evropě doslova u jejich břehů.

ot.70 Myslíte si, že v Libyi došlo k „demokratické revoluci“, nebo je to učebnicová ukázka dlouhodobé strategie USA šíření destabilizace a chaosu ve světě, vedoucí ke zničení fungujících států?

ot.71 Diktátor – vizionář Kaddáfí, který byl svého času navržen na Nobelovu cenu míru, vyčíslil koloniální škody jen Africe, na skoro 8 bilionů dolarů. Varoval, že Afričané si pro ty peníze jednou přijdou do Evropy. Tušili jste, že se jeho prognóza začne vyplňovat tak rychle?

Petr Vavruška  

[quote align="center" color="#999999"]

Nové informace o demokracii ohrožujících experimentech elektrické stimulace mozku.

První tištěné periodikum na světě, které se nebojí zveřejnit výzkumy kryté státním tajemstvím, je právě v prodeji v Česku i na Slovensku.

2015 – LISTOPAD / MŮŽEME MÍT SUPERPOWER?

…[/quote]