Vědci Coloradské státní univerzity v USA spustili projekt The Earth Archive, jehož cílem je vytvoření trojrozměrné mapy celého světa. Autoři to chtějí stihnout, než s konečnou platností nastoupí klimatická krize. Informuje o tom Live Science. (Foto: Wikimedia)

3D mapu chtějí američtí vědci vytvořit pomocí dat, která získají díky letounům, která budou „bombardovat“ krajinu celé Země hustou sítí laserových paprsků.

Technologie LIDAR umožňuje získávání informací o vzdálených objektech pomocí různých optických systémů.

Podle názoru specialistů je nutné co nejrychleji skenovat nejzranitelnější regiony světa, kterým hrozí zmizení v důsledků zatopení a dalších následků změny klimatu.

Takovými místy jsou pobřežní oblasti a Amazonský prales. Vědci jsou přesvědčeni, že získané snímky budou cenným dědictvím pro budoucí generace, které Zemi nepoznají takovou, jaká je dnes.

Vědci dále uvádí, že projekt je velmi finančně náročný. Například skenování většiny Amazonie po dobu tří let bude stát 10 milionů dolarů.

Navíc je podle nich problematické získání povolení na let výzkumných letounů ve vzdušných prostorech jiných států.

Klimatická katastrofa zrychlila

Vědci z Univerzity Michiganu a Univerzity Arizony v USA dospěli k závěru, že v budoucnosti se rychlost globálního oteplování zvýší.

Výzkumníci poprvé úspěšně vymodelovali extrémní oteplení ve spodním eocénu (před asi 56 miliony lety), které se, jak se očekává, může v budoucnu zopakovat.

Pomocí klimatického modelu CESM1.2 vědci zjistili, že rychlost oteplení se prudce zvyšuje s růstem obsahu kysličníku uhličitého v atmosféře.

Jedním z faktorů, který vysvětluje značnou citlivost klimatického systému Země, je oblačnost. Zmenšení oblačnosti a neprůzračnosti atmosféry v eocénu urychlilo oteplení způsobené kysličníkem uhličitým.

Shodné dodatečné podmínky se zaznamenávají také dnes, avšak citlivosti klimatu úrovně eocénu nebude za života nynější generace dosaženo.

Zdroj: livescience.com