V poslední době v USA sílí hlasy, že největším nebezpečím je vměšování Číny do jejich vnitřních záležitostí. (Foto: GlobalTimes)

Ty hlasy tam už překřičely hlasy prohlašující za vrcholnou hrozbu nebezpečí vměšování Ruska a obviňování Ruska z Russiangate, které způsobilo, že minulé volby nevyhrála Hillary Clinton nýbrž Donald Trump. Jenže čínští politici a experti teď na Ameriku křičí, podívejte se do zrcadla, jak americké think tanky zamořují svět a vytváří globální rozvrat.

Amerika prý s hrůzou zjišťuje, že je napadána svojí vlastní zbraní, kterou už generace přetváří svět k obrazu svému. Zatímco všechny barevné revoluce a všemožná „ušlechtilá“ hnutí celého světa rozsévající po celé planetě ideologii globalizace v americkém pojetí a pod americkým vedením tam přináší z USA financované neziskovky – zejména ty tzv. think-tanky čili mozkové trusty, tak v poslední době američtí politici a americká média čím dál hlasitěji křičí, že USA jsou ohroženy volnomyšlenkáři neuznávajícími oficiální ortodoxii, kteří jsou prý financováni nepřátelskými mocnostmi jako Rusko a Čína. Mike Pompeo už kvůli tomu navrhuje nový zákon o rozkrytí financování neziskovek. Obě strany v USA jsou prý totiž vyděšeny, že „Rusko s Čínou se snaží prosadit vliv na americkou zahraniční politiku přes lobbyisty, externí experty a think-tanky.“

Na to ve středu na svém twitterovém účtu zareagovala mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Chunying výsměchem americkému pokrytectví.

„To je fajn! Rádi bychom viděli USA, jak jdou příkladem. Co kdyby s tím vláda USA začala první: Kolik think tanků sponzoruje ona? Kolik z nich dostalo pokyny, aby vymýšlely a šířily fake news a dezinformace o cílových zemích jako Čína? Kolik peněz nalila vláda USA do Národní nadace pro demokracii, aby v jiných zemích ve jménu demokracie vyvolala rozvrat? Může to ministr Pompeo vysvětlit?“ ptá se Hua.

„Účel je jednoduchý: propagovat výměnu objektivních a nestranných informací nezamořených zlovolnými úmysly k využití think tanků jako politických nástrojů a vyvolávání nepokojů,“ tvrdí Hua parodující tak způsob vyjadřování Pompea.

„Přístup americké vlády odpovídá tomu, když zloděj volá: ‚Chyťte zloděje!‘ jelikož je tím největším sponzorem většiny think tanků, jak domácích, tak zámořských,“ říká Shen Yi, profesor na Fakultě mezinárodních vztahů a veřejných záležitostí na Fudan University. „Americký požadavek na odhalování financování se rovná návratu McCarthyismu k potlačení akademických institucí, které prosazují racionální a mírnou komunikaci s Čínou a její pochopení,“ řekl Shen.

Jak působí různé neziskovky působící ve službách všelijakých zájmových sil, ne vždy přátelských k zemi svého působení všude na světě včetně naší země, všichni víme. Nemělo by nás tedy překvapovat, že ani Čína není výjimkou, když i tam dnes existuje zdola organizovaná občanská společnost a výzkumné instituce požívající akademické svobody včetně svobod získávat financování z různých zdrojů včetně zahraničních.

Je teď všeobecně známo, že think-tanky a jiné neziskovky sehrály rozhodující roli v pokusech o změny režimů a ve vyvolávání rozvratu při zásazích do vnitřních záležitostí jiných zemí, a tak řada takových působí i v Číně, kde spolupracují třeba na spřádání podivných povídaček např. o dění v čínské autonomní oblasti Ujgurů Si-tiang, autonomní oblasti Tibet a na další potravě pro západní propagandistickou mašinérii.

V září 2019 Čína vyhlásila sankce na řadu USA financovaných institucí, za vyvolávání chaosu v Hong Kongu včetně Národní nadace pro demokracii (NED), Mezinárodního republikánského institutu (NDI) a Human Rights Watch.

Roku 1983 založený NED každoročně poskytuje přes 1600 grantů na zahraniční projekty neziskovek ve více než 90 zemích, které sledují tzv. „demokratické cíle“, na což dostávaní peníze hlavně od amerického Kongresu.

NED sama zveřejnila, že v letech 2016 až 2018 v Hong Kongu utratila 1,16 milionu $. Hlavně sponzorováním Centra solidarity a Národního demokratického institutu pro mezinárodní záležitosti jako hlavního příjemce grantů.

Roku 1941 založený Freedom House (Dům svobody) k boji proti komunismu v Evropě funguje jako think tank amerického ministerstva obrany a má úzké vazby na rodinu Buschů. Asi 80 procent jejího financování je od vlády USA.

Australský institut strategické politiky (ASPI) založený australským ministerstvem obrany byl také opakovaně kritizován za podněcování proti-čínské hysterie.

USA podporované ekologické výzkumné instituce „Oči Země“ a „Stimson Center“ rozčilují pravidelně čínskou vládu kampaněmi hysterických dost uboze provedených prý výzkumných zpráv zaměřených proti výstavbě čínských přehrad zvláště na řece Mekong, štvoucí proti těmto rozvojovým projektům čínskou i mezinárodní veřejnost a další státy na Mekongu.

Jde o výzkumné instituce s ne příliš velkým věhlasem mezi výzkumníky, ale zato proslulé bojem za Zelené ideologie.

Po zkušenostech s tím, jak USA samy ovlivňují výzkumné a kulturní instituce v zahraničí, se teď samy bojí, takže jak čínská média v USA tak centra Konfuciánského institutu označují za rozvratné mise.

Obrázek US financování za neziskovkami a think-tanky k očerňování Číny. Zdroj: Xinhua
Obrázek US financování za neziskovkami a think-tanky k očerňování Číny.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Zhao Lijian se Americe posmívá, že restrikce, rozvracení a potlačování výměn mezi Čínou a USA odhaluje, vadnoucí sebedůvěru Ameriky.

Profesor Peng Weibu z Jinan University v Guangzhou a expert na americké think tanky řekl, že povídačky americké vlády o vměšování čínských think tanků do vnitřních záležitostí USA jsou pokusem politizovat normální, přátelskou kulturní a akademickou výměnu mezi oběma zeměmi.

„Čínské akademické instituce nemají žádné podobné záměry jako americká vláda. Takové nepodložené a neudržitelné pomluvy jsou ve skutečnosti brutálním zásahem do akademické komunikace, která podvrací férový rozvoj akademické spolupráce mezi oběma zeměmi,“ řekl.

Peng uvedl, že americká vláda je v mnoha případech spolčená s politickými think tanky, aby šířily americké hodnoty a ideologii.

Takové think tanky také, když poskytují „nezávislé“ analýzy, tak vlastně fungují jako lobby americké vlády, aby cizí země přijaly politiky podle priorit USA, říká Peng.

Ač koronavirová pandemie znemožnila výměny mezi Čínou a USA, tak americké think tanky i bez získaných informací vytváří a šíří o Číně výmysly.

Přestože US think tanky mají být neutrální a objektivní, tak už se zaprodaly politickým a diplomatickým zájmům USA a neštítí se přitom žádné zaujatosti a nesmyslnosti. Profesor Shen k tomu říká:

„Kdyby Čína postupovala podle Pompeovy logiky a vyžadovala finanční údaje o všech USA podporovaných institucích, tak by Washington dost ztrapnila.“

„Pořád ale existují poctivé think tanky, které objektivně a spravedlivě na základě styku s Číňany interpretující složitost Číny. Uvalí-li USA na think tanky další restrikce, tak úplně odříznou důležitý komunikační kanál mezi Čínou a USA,“ varuje Shen.