Výcvikové materiály transgenderové armády USA umožňují nahým mužům, kteří se identifikují jako ženy, sprchovat se s vojáky a vojákyněmi. (Foto: Flickr / ilustrační)

„Vignette 4“ nového „Tier Three Transgender Soldiers Training“ popisuje následující scénář:

„Po přeměně z muže na ženu (která nezahrnovala operaci změny pohlaví) a změně označení pohlaví v DEERS (vojenská personální databáze) začne transgender voják používat ženská kasárna, koupelny a sprchy. Protože nepodstoupila chirurgickou změnu, má voják stále mužské pohlavní orgány.“

V odpovědi č. 1 v části „Úvahy a odpovědnosti“ se uvádí: „Služební povinnosti:

„Chovejte se ke všem vojákům důstojně a s respektem.“

V bodě č. 4 se uvádí:

„Chápejte, že se v kasárnách, koupelnách nebo sprchách můžete setkat s osobami s fyzickými znaky opačného pohlaví, přestože mají v systému DEERS uvedeno stejné pohlaví.“

A č. 5:

„Všichni vojáci by měli respektovat soukromí a obavy o skromnost ostatních. Od transgenderových vojáků se však nevyžaduje ani neočekává, že by měli měnit nebo přizpůsobovat své chování na základě toho, že se „neshodují“ s ostatními vojáky.“

„To je poprvé,“ napsal James Hasson pro The Federalist. Je to bývalý armádní kapitán a veterán války v Afghánistánu. „Armáda se normálně zabývá tím, že vojákům neustále říká, aby ‚upravili nebo přizpůsobili své chování‘.“

„Zvažte, co tyto zásady znamenají v reálném životě: Většina armádních sprch vypadá jako vězeňská cela s několika sprchovými hlavicemi na stěně,“ vysvětlil Hasson.

„Každý, kdo se někdy potýkal s praktickými problémy, když jimi během deseti minut projde 30 lidí, chápe, že ‚soukromí‘ bude neslučitelné s realitou,“ pokračoval.

„Vojákyně, kterým je nepříjemné sdílet zázemí s jedinci, kteří mají ještě ‚fyzické znaky opačného pohlaví‘, se s tím budou muset prostě smířit,“ dodal Hasson.

Koncem minulého měsíce ministr obrany James Mattis odložil povolení transsexuálům vstoupit do armády o dalších šest měsíců. Podle serveru The Federalist odklad nezakazuje vojenskému personálu, který v současné době slouží, aby se změnil.

Cílem odkladu je poskytnout náčelníkům štábů více času na přezkoumání a zmírnění dopadu pravidla Obamovy administrativy na „připravenost a smrtelnost našich (ozbrojených) sil“, uvedlo médium.

Obamova administrativa umožnila transsexuálům otevřeně sloužit. V minulosti americké ozbrojené síly automaticky propouštěly vojenský personál s genderovou dysforií.

Zdroj: 2.cbn.com