Jeskyni za farmářovým polem v Shropshire využíval středověký řád bojující v křížových výpravách a její ohromující obrázky zachytil fotograf Michale Scott. Řád templářů, celým názvem Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu, byl jeden z nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. S jeho mocí a velikostí se mohl rovnat pouze jen Řád johanitů nebo Řád německých rytířů. Obecně se používají pojmenování Rytíři templu, templářští rytíři či jen templáři.

Ohromující labyrint osvětlený svíčkami

Panuje přesvědčení, že jeskyně byla vybudována jako místo kultovních obřadů

Jeskyně je necelý metr pod zemí

Obsahuje síť chodeb, která je „naprosto nedotčená“ 

Východ z jeskyně, kterým před 700 lety procházeli Templářští rytíři

Díra vedoucí do jeskyně vypadá jako králičí díra

Údajně byla svého času využívána kultem černé magie

Jeskyně je u Shropshire ve vesnici Albrighton

Templářští rytíři byli aktivní od roku 1119 až do časů po roce 1300, i když přesná data jsou předmětem sporů

Do zdí jeskyní je vytesána spousta písma

K osvětlení vnitřku jeskyně se používá svíček

Není přesně známo, kdy byla tato jeskyně vytesána, ale panuje přesvědčení, že to bylo před asi 700 lety – ač někteří si myslí, že k tomu došlo daleko později až v 17. století

Zdroj:  mirror.co.uk