Tanis Doe, profesorka na Victoria University, prohlásila, že screening nenarozených dětí za účelem potracení těch postižených připomíná nacistickou eugeniku. Screening těhotných žen na vyhledávání genetických vad plodu je v západních zemích široce rozšířen. Jako zcela normální je přijímán postoj, podle nějž se postižené děti nemají narodit – 89% dětí s Downovým syndromem v Kanadě a 90% v USA nikdy nespatří světlo světa. Profesorka Doeová je neslyšící a paraplegička. Říká: "Od žen se očekává a jsou nuceny k potratu, pokud se postižení plodu prokáže."

Podle ní v Kanadě „existuje minimální podpora péče o postižené děti. Eugenika byla praktikována ve Velké Británii, Kanadě a USA předtím, než se dostal Hitler k moci. Takže od té doby se pouze pokračovalo v praxi sterilizací, které jsme pouze nedávno vzali na vědomí.“

Dick Sobsey, ředitel centra pro postižené na univerzitě v Albertě, prohlásil, že výrok profesorky Doeové je historický, i když je diskutabilní. Alberta aktivně sterilizovala mentálně postižené lidi v letech 1928-1972. Tento krok stál provincii 800 milionů dolarů v kompenzacích. Sobsey dále uvedl, že rozhodnutí potratit postižené dítě se nijak neliší od rozhodnutí potratit dítě nežádoucího pohlaví, i když většina Kanaďanů toto považuje za barbarské. „Genetické poradenství těhotných žen vzniklo z eugenického hnutí. Před druhou světovou válkou bylo v severní Americe silné eugenické hnutí, zvláště v Albertě. Ale nacisté toto hnutí zdiskreditovali, takže se domnívám, že to bylo krokem k méně přímé formě eugeniky“.

Zdroj: prolife.cz

]]>