Případy toho jak mysl ovlivňuje hmotu byli hlášeny skrze celou historii a napříč všemi kulturami, konkrétně  ve vztahu k „nadpřirozeným“ schopnostem zahrnující telepatii, psychokinezi a jiné další, které spadají do oblast parapsychologie. Záznamy jsou již ve starověké literatuře, od Védských textů, po joginské sutrá, až k Ježíšovi, Mojžíšovi, Milarepovi, Mohamedovi a dalším. Moderní důkazy naznačují, že jsou tyto schopnosti mnohem více, než jen povídačky.

Dnešní vědci zkoumají vztah mezi mysli a hmotou více než století. 

Zjistili jsme, že vědomí nebo faktory spojené s vědomím mají ve skutečnosti pozorovatelné efekty na tom co nazýváme fyzický, materiální svět, byť s velmi malými efekty. 

Je důležité poznamenat, že tyto efekty nejsou vždy viditelné pouhým okem, ale jsou známy na kvantové úrovni.

Pokud se o tom chcete dozvědět více, tak skvělým začátkem může být Dean Radin, hlavní vědec v Institute of Noetic Sciences

Nejznámější experiment, který ilustruje vztah mezi vědomím a fyzickou realitou je tzv. Quantum dlouble slit experiment, který ukazuje, že pozorování  „nejen narušuje to, co má být měřeno, ono to produkuje“ ( zdroj)

Náši průkopníkové ve fyzice, jako Max Planck (objevitel kvantové teorie) řekli o vědomí, že je „základem“ a o hmotě, že je „derivátem vědomí.“

Eugene Wigner, fyzik a matematik řekl, že „nebylo možné formulovat zákony kvantové mechaniky v plně konzistentní cestě, bez odkázání na vědomí.“ ( zdroj)

Dokument CIA

Dokument je pojmenovaný „Chronology of Recent Interest in Exceptional Functions of The Human Body in the People’s Republic of China“. V dokumentu se píše o zájmech čínské vlády v oblasti parapsychologie (vzdálené pozorování, telepatie, psychokineze atd.) Americká vláda také otevřeně měla a nejspíše stále má zájem v parapsychologii, což je nejvíce evidentní díky existenci programu Stargate ( zdroj).

Tento program trval více než dvě dekády, než se o něm dozvěděla veřejnost. 

Tady je další nazvaný „ Výzkum nadpřirozených schopností pro proražení prostorových bariér“, který se dotýká stejné záležitosti. Více informací o tomto, je popsané dále v tomto článku.

Tento patřičný dokument, který byl zveřejněn díky Zákonu o svobodných informacích (FOIA), zobrazuje lidi se speciálními schopnostmi a o tomto, jak byli studováni tisíci vědci a vládami po dlouhou dobu okolo celého světa.

Dokument je na stránkách CIA, ale zdá se být přístupný pouze z Internetových archivů, což je nezisková digitální knihovna v San Franciscu s posláním „univerzálního přístupu k veškerému vědění.“

Tato fakta byla také zveřejněna v odtajněné zprávě Americké letectva, kde se psalo o teleportaci. Zpráva byla zpřístupněna skrze Federaci americkýc vědců. (https://fas.org/)

Níže je popsány výstup z tohoto dokumentu:

  • V roce 1979 napsal největší čínský vědecký časopis Ziran Zachi zprávu o „nevizuálním vzorci rozpoznání“ v níž byly potvrzeny výjimečné funkce lidského těla. V důsledku toho začala neoficiálně předběžná organizace studovat tento typ věci, pod dohledem Ziran Zachi.
  • V roce 1980 časopis a Chinese Human Body Science Association pořádal konferenci v Šanghaji na téma parapsychologie (vidění na dálku, telepatie, psychokineze, jasnovidectví a další) s účastníky z více než 20 instiitutů a univerzit. 
  • V roce 1981 studoval přes 100 center děti s domněle výjimečnými schopnostmi a mentální možnosti zde byli zformovány za spolupráce více než 100 trénovaných vědců.
  • V roce 1982 Čínská akademie věd sponzorovala veřejné slyšení v Pekingu, kterého se zúčastnilo více než 4000 vědců, ohledně případů lidí s parapsychologickými schopnostmi. 
  • Vyzvali k „fair, ale přísně kontrolovaných testů“, které vedli k finálnímu rozhodnutí. 

Dokument zobrazuje jak mnoho z těchto vědců souhlasilo, že věděcký důkaz pro „paranormální jevy“ nebyl dostačující, aby se mohli vyvodit nějaké závěry. Dalším bodem je pravděpodobně to nejdůležitější uvedená v dokumentu:

V dubnu 1982 se konal společný pokus uspořádaný Národním výborem pro vědu na Pekingské učitelské vysoké škole. Zúčastnili se zástupci obou stran. Výsledky byly převázně negativní, s vyjímkou pár z nich, jedním z nich byl Zhang Baosheng.

Poté co se toto stalo, tak promluvili dva čínští vědci Chen Hsin and Mei Lei, kteří přednesli projev na společném sjezdu Parapsychologické Asociace a Společnosti pro psychický výzkum na Cambridgské univerzitě.

Krátce poté v rce 1983 „provedlo 19 vědců sérii psychokinetických experimentů se subjektem Zhang Baoshengem, které vedl Prof. Lin Shuhang z lékařského oddělen na Pekingské učitelské vysoké škole“ 

Byl schopen dělat výjimečné věci, které jsou zmíněny později v tomto článku. 

Poté to bylo sepsáno do dokumentu: „v roce 1984 se stal Zhang Bosheng full-time subjektem vojenského výzkumného týmu fenoménu psi “

Co byl schopný dělat Zhang Baosheng?

Jedna z Zhanghových schopností bylo pohybovat s objekty dovnitř a ven, které byly v uzavřených nádobách. 

Lin Shuhuang studoval tohoto muže po dobu šesti měsíců a popsal experimenty, kde byli malé kousky papíru umístěny do uzavřené zkumavky.

Po pěti minutách, kdy to vědci pozorovali a natáčeli na video z různých úhlů se papírky nějak objevili mimo zkumavku a to i navzdory faktu, že zkumavka byla stále uzavřené a nepoškozená.

Udělal tu stejnou věc s dalšími malými objekty jako byly papírové sponky nebo dokonce živý hmyz.

V roce 1987, vědci z Institute of Space-Medico Engineering, kteří jsou také zmíněni v CIA dokumentu, zveřejnili zlomek svojí práce, když ukázali film, který zobrazuje jejich práci a jak toho dosáhli.

Film ukazuje medicínskou pilulku, která se pohybuje skrze pěvně uzavřené sklo, což se objevilo ve filmu. ( zdroj)

Další odtajnění (o Zhangovi) od CIA (Výzkum nadpřirozených schopností pro proražení prostorových bariér  uvádí:

Byla použita dřevěná skříň 120x180x60cm jako uzavřená nádoba. Listy papíru a tabule s jedním typem značek byly použity jako cílové objekty a umístěny dovnitř této nádoby na horní polici. Bez poškození nádoby nebo otevření dveří byla osoba schopná přemístit objekty a byla také schopná je vložit zpět dovnitř. To ukazuje, že, i když se použije opravdu velká nádoba, tak je možné kompletně jít skrze prostorové bariéry, nicméně míra úspěšnosti byla mnohem menší a bylo to mimořádně obtížné. ( zdroj, zdroj)

Očividně Zhang nebyl jediný 

Podle profesora Erica Davise z odtajněných dokumentů americké letectva zprostředkovaných skrze Federaci amerických vědců, Shuhuang uvedl, že „nadané děti“ byly schopné teleportovat malé, fyzikánlí objekty z jednoho místa na druhé. Některé z těchto objektů byly hodinky, mouchy, jiný hmyz, radiový mikro-transmiter, fotosenzitivní papír a další. Zúčastnění se nikdy nedotkli objektu rukou. Experimenty, které provedeny pod slepotou a dvojitou slepotou. Vědci pocházeli z různých škol a oddělení Ministerstva obrany. Jedná se o vyjímečný případ, protože bylo považováno za nutné, aby nezveřejněná Zpravodajská informační zpráva byla připravena pro veřejnost. ( zdroj)

Podle Dr. Dean Radin, provedli hlavní vědci v Institute of Noetic Sciences experiment zahrnující mentální teleportaci kousků papírku ven z uzavřené plastové nádoby. Bylo to zdokumentováno ve zprávě publikované v roce 2010 vysloužilým výzkumným chemikem Dong Shenem. Co je ještě více fascinující je, že tyto metody se naučily ostatní a úspěšnost byla 40 procent.

Tato informace vyšla v jedné z jeho knih,   Supernormal.

Dean Radin, hlavní vědc v  the Institute of Noetic Sciences, uvádí:

„Vyhodnocení detailů a důvěryhodnosti těchto studií bylo těžké, protože se mnoho z nich objevuje pouze v čínštině. Tyto techniky ještě nebyly mimo Čínu zaznamenány a experimentální metody provedené u těchto zkoušek se nejeví, že by byly tak přísně řízeny jako u typických západních metod…“

Podle Erica Davise, nicméně,

„Výsledky čínských experimentů ohledně teleportace mohou být jednoduše vysvětleny jako fenomén lidského vědomí, které nějakým způsobem dokáže pohybovat nebo otáčet testované vzorky tak, aby pronikly skrze 4 prostorovou dimenzi, takže jsou vzorky schopny proniknout do pevné stěny/bariéry těchto nádob bez toho, aniž by musely být fyzicky poškozeny.“ – profesor Eric Davis ( FBIS)

Další skvělý příklad přichází ze studie publikované v časopise American Journal of Chinese Medicine, který je k nahlédnutí v americké knihovně medicíny. Studie ukazuje jak je jedna žena se speciálními schopnostmi schopna urychlit klíčení semen pro účely vypracování silnějšího stonku. Studie uvádí:

Chulin Sun je žena s výjimečnou silou (Shen and Sun, 1996, 1998; Sun, 1998). Člen Chinese Somatic Science Research Institute řekl, že praktikuje tzv. Waiqi. Waiqi je druh qiqongu, který učí praktikující přivést energii čhi Tradiční čínské medicíny pod kontrolu mysli. Chulin Sun může zvýšit růst u rostlinných semen a výhonků o několik cm v průběhu 20 minut za použití psychicky vyzařované energie či. To bylo předvedeno na více než 180 různých událostech na univerzitách, stejně tak na vědeckých a výzkumných institutech v Číně (včetně Taiwanu a Hong Kongu), stejně jako v dalších zemích (Japonsko, Thajsko, Malajsie atd.) (Ge et al., 1998; Qin et al., 1998; Lee et al., 1999). Zúčastnili jsme se opakovaně těchto experimentů qi klíčení. Ze sedmi pokusů jich 5 bylo úspěšných.(Ge et al., 1998) Tento úctyhodný efekt na vývoj semene si vytvořil velkou pozornost (Tompkins and Bird, 1973; Lee, 1998), ale biologický mechanismus, který je založen na tomto jevu, je neznámý. ( zdroj)

Celkem pozoruhodné, že? Jak to Sun udělala? Zjevně je schopna vstoupit do hlubokého,  transu podobnému stavu a z tohoto místa je schopná upravit dobu potřebnou pro klíčení těchto semen ze 3-4 dnů na dobu 20 minut a generovat výhonky, aby vyrostly o 3-4 palce. Po genetické analýze vědci potvrzují, že se to opravdu stalo.

Resumé celé studie také uvádí:

Mělo se za to, že čhi energie změnila strukturu genu klíčícího semena a urychlila vyklíčení a rozvoj. 

Věří se, že čhi je všude na Zemi; když jste zdraví, tak skrze vás proudí čhi zcela volně, stejně tak, když jste nezdravý, tak máte tuto energii zablokovanou. Nicméně Sun se naučila jak kontrolovat vesmírnou energii, což jí dovolilo zrychlit růstový proces u rostlin. Dává smysl, pokud věříte v koncept jednoty, že jsme všichni vzájemně propojeni a to včetně rostlinného života kolem nás.

Mezi nejúžasnější, nejděsivější a nejvíce neuvěřitelné možnosti patří, že lidské bytosti mohou být schopny vyvíjet pozorovatelný vliv na fyzický svět – jednoduše skrze sílu vědomého záměru; nebo podvědomým záměrem; nebo skrze pomoc duchovních inteligencí známého také jako tajemný princip synchronicity. Někteří vědci – jako Stephen Braude, profesor filozofie na Univerzitě v Marylandu – bere tyto zprávy velmi vážně a tvrdí, že žádný čestný člověk nemůže tyto studie jen tak projít a znehodnotit je. 

Bez ohledu na to, zda tomu věříte či ne, tak výše uvedené „nadlidské“ schopnosti jednoznačně stojí za studium. Pokud by si to nezasloužilo další výzkum, opravdu si myslíte, že by vládní organizace studovali tyto lidi a snažili se před vámi tyto program skrýt? 

Což nás přivádí k dalšímu bodu.

O čem to vypovídá?

Tato zpráva, mezi ostatními, jasně dokazuje, že zde existují případy lidí s superschopnostmi a že CIA je si toho dobře vědoma a dále tento fenomén zkoumala.

Tyto objevy dkazují, že nejen, že tito „super-lidé“ existují, ale že mainstreamová věda nemůže vyšetřovat parapsychologii a odmítá financovat výzkum – dokonce se mu straní. Nicméně toto téma je stále obsáhle podrobeno výzkumu mlčenlivého vojensko-průmyslového komplexu.

Chvilku o tom přemýšlejte.

Například, zpráva uvádí, že:

„Rozhodnutí bylo ohlášeno Hu Yaobanu, stranickým hlavním sekretářem. Vyjímečné funkce lidského těla byly odmítnuty jako doporučený subjekt vědeckého výzkumu, ale menší skupině vědců bylo dovoleno bylo dovoleno pokračovat ve výzkumu a zveřejňovat interní publikace pro ostatní vědce, které to bude zajímat. Média byla požádana, aby na toto téma nic nezveřejňovala. Univerzitní a vládní výzkum byl zastaven.“

Když čtete tuto citaci, tak si položte sami otázku, proč se ze Zhang Baoshenga stal „full-time subjekt vojenského výzkumného týmu fenoménu psi“? Proč museli dělat všechen ten výzkum a obdržet na to prostředky?

Evidentně je toto téma uvnitř těchto programů bráno velmi vážně, avšak proč vznikají takové absurdnosti uvnitř mainstreamové vědy? 

Zrušení těchto programů není proto, že by o ně nebyl zájem, ale protože je to v zájmu tajemného světa, který je také známý jako Black Budget.

Svět tajemství

Ve Spojených státech je program Hvězdné brány ( Stargate) – http://www.irva.org/library/pdfs/puthoff2001cia.pdf skvělou ukázkou Special Acces Black Budget Program (SAPs) neboli Speciální přístup černého rozpočtu. Znamená to, že všechny informace a objevili v tomto programu zůstávají tajné a neznámé pro širokou veřejnost.

Tyto programy neexistují veřejně, avšak skutečně existují. Jsou často nazývány jako „hluboce černé programy“. V roce 1997 je americký senát popsal jako „natolik citlivé, že jsou osvobozeny od standardních hlášení pro Kongres.“ ( zdroj)

Existuje mnoho důvodů, které naznačuj, že tyto programy nespolknou miliardy, ale biliony dolarů, které se nikde nezapočítávají. Tady je vyjádření bývalého ministra obrany Kanady Paula Helyera v roce 2008:

„Je ironické, že USA začala devastující válku, údajně při hledání zbraní hromadného ničení, když se nejvíce zneklidňující výzkum v této oblast odehrává na jejím vlastním dvorku. Je ironické, že USA by mohla bojovat ve válce s obrovskými výdaji, údajně pro přivedení demokracie do těchto zemí, když už sama nemůže být nazývána demokracií, když byly biliony a myslím tím tisíce miliard dolarů utraceny na projekty o kterých kongres ani vrchní velitel nic nevědí.“