Vědci doufají, že chimérická embrya budou klíčovými kroky k záchraně lidských životů pomocí v laboratořích pěstovaných orgánů. Vědci vytvořili první lidsko-vepřové hybridní embryo v rámci kontroverzní studie, o které říkají, že znamená první kroky směrem k pěstování lidských orgánů uvnitř zvířat.


Tyto vepřo-humanoidní chiméry vytvořili v Salkově institutu pro biologická studia v Kalifornii a odpovědný tým rovněž hlásí i vytvoření hybridů myšo-potkana a lido-krávy.

RT hlásí:

„Konečným cílem je vypěstovat funkční a transplantabilní tkáně nebo i celé orgány, k tomu máme ale ještě daleko,“ řekl Juan Carlo Izspisua Belmonte, který tento projekt vede. „Tohle je zatím první důležitý krok.“