Těsně v patách čínským omezením dovozu zlata a indické demonetizaci a konfiskaci zlata navrhla Evropská komise utužení kontroly nad transfery hotovosti a drahých kovů do EU, a to po berlínském vánočním útoku pod záminkou uzavření tras pro financování útoků militantů na tomto kontinentu. Čína už fakticky začala s dovozními restrikcemi na zlato, a jak už dopodrobna referoval Jayant Bhandari, v Indii pokračují operace nového sociálního inženýrství, všechny zaměřené proti vytváření bohatství, snažící se o konfiskaci bohatství lidí a o tyranizování těch, kdo odmítají být dobrou ovcí ve stádu, během procesu lámání páteře ekonomice i civilizaci.


Projevují se jasné příznaky toho, že se spřádají velice spletité systémy na to, aby se vlastnictví zlata k investičním účelům stalo ilegálním. Takže očekávejte kapitálové kontroly.

A teď, jak hlásí Reuters, to vypadá, že ten útok na vánoční trh v Berlíně z minulého pondělí, kdy náklaďák, co vjel do davu, zabil 12 lidí, takto Evropské komisi hned dal záminku k utužení kapitálových kontrol – zvláště kontrol hotovosti a drahých kovů – proudících buď do Evropy, nebo z ní pryč.

Je to součást „akčního plánu EU proti financování terorismu“, který byl odhalen po bombových a střeleckých útocích v Paříži v listopadu 2015.

Podle nových návrhů přistoupí celní správy v Evropské unii ke kontrolám hotovosti a předplacených platebních karet posílaných poštou v balených zásilkách.

Úřady budou rovněž podezřelým osobám vstupujícím do EU moci zabavovat hotovost a drahé kovy, které si vezou s sebou.

Lidé vezoucí více než 10 000 euro je už teď musí při vstupu do EU deklarovat. Nová pravidla úřadům umožní, aby zabavovaly peníze i pod touto hranicí, „pokud dojde k podezření na zločinnou aktivitu,“ uvedla ve zprávě výkonná komise EU.

Činitelé EU řekli, že některé z nedávných útoků v Evropě byly provedeny s nevelkými prostředky občas poslaným zločinnými sítěmi do EU zvnějšku.