Antarktida roste, ne že by se zmenšovala, uvádí poslední studie NASA. Navíc, místo aby přispívala k růstu hladiny moří, tento pořád mrznoucí kontinent tyto hladiny ve skutečnosti o 0,23 mm ročně snižuje. Tato studie od organizace, u které zatím nikdo nepostřehl, že by kdy mírnila děsy ekologistů, přichází jako těžká rána alarmistům

Ti už desítky let Anarktidu zmiňují jako jeden z ukazatelů nadcházející katastrofy globálního oteplování a vždy tvrdili, včetně poslední hodnotící zprávy IPCC, že její ledové masy pomalu odtávají do moře.

Ale satelitní měření použitá v poslední zprávě NASA nám vypráví zcela jiný příběh.

Na rozdíl od předchozích studií, které bývaly převážně založené na odhadech, protože tento kontinent je tak rozhlehlý a nehostinný, takže data o něm jsou nesmírně omezená, se pomocí satelitních výškových měření daly vypočítat změny ve výšce povrchového ledu.

Co ukazují je, že objem ledu těch ledovců hroutících se do moře převyšují přírůstky ledových mas z nahromaděného sněhu.

Podle nové analýzy satelitních dat vykazuje ledovcový krunýř Antarktidy čistý zisk 112 miliard tun ledu ročně během let 1992 až 2001. Mezi lety 2003 až 2008 se projevoval čistý přírůstek 82 miliard ledu ročně.

Zdroj: jewsnews.co.il