Biologický výzkumný tým z Bielefed University učinil průlomový objev ukazující, že rostliny mohou čerpat jako z alternativního zdroje energii z jiných rostlin. Toto zjištění by mohlo rovněž nakonec mít významný dopad na budoucnost bioenergie, když poskytne důkaz předvádějící, že i lidé úplně stejně čerpají energii z jiných. Členové biologického výzkumného týmu profesora Dr. Olafa Kruse poprvé potvrdili, že rostlina, sinice Chamydomonas reihardtii, nejenže provádí fotosyntézu, ale že má i alternativní zdroj energie: může ji čerpat z jiných rostlin.


Tato výzkumná zjištění byla zveřejněna nedávno v on-line žurnálu Nature Communications vydávaném renomovaným žurnálem Nature.

Květiny, aby rostly, potřebují vodu a světlo a lidé nejsou jiní. Naše fyzická těla jsou jako houby, nasáváme z životního prostředí. „Právě proto se určití lidé cítí v uspořádání určitých skupin nepříjemně, když je tam nějaký nešikovný mix energií a emocí,“ řekla psycholožka a energetická léčitelka Dr. Olivia Barder-Lee.

Rostliny provádí fotosyntézu pomocí oxidu uhličitého, vody a světla. Profesor Dr. Olaf Kruse se svým týmem v sériích experimentů kultivoval mikroskopicky malé sinice druhu Chamydomonas reinhardtii a pozoroval, že když se potýkaly s nedostatkem energie, tak tyto jednobuněčné rostliny místo toho energii čerpaly z celulózy sousedních rostlin. Tajné enzymy této sinice (tzv. celulózové enzymy) ‚tráví‘ celulózu jejím štěpením na krátké cukry. Ty jsou pak transportovány do buněk a přetvořeny na zdroj energie: sinice mohou tedy pokračovat v růstu. ‚To je poprvé, kdy bylo takovéto chování potvrzeno u rostlinného organismu,‘ říká profesor Kruse. ‚To, že sinice umí trávit celulózu, odporuje všem předchozím učebnicím. V určité míře vidíme to, že rostlina jí rostlinu. Teď vědci zkoumají, zda tento mechanismus lze nalézt i u jiných typů sinic. Předběžná zjištění naznačují, že tomu tak je.

„Až energetické studie v příštích letech pokročí, nakonec zjistíme, že se to promítá i do lidských bytostí,“ konstatuje Bader-Lee. „Lidský organismus je do velké míry jako rostlina, vytahuje potřebnou energii, aby ukojil emocionální potřeby, čímž může v podstatě energetizovat buňky nebo způsobit nárůst kortizolu a buňky podle toho, jaký je emocionální spouštěč, rozštěpit.“
Loading...