V dubnu 1819 pronásledoval britský důstojník John Smith tygra v džungli u Bombaje, když narazil na divný vchod do jeskyně skrytý v křoví. Některé věci z vnějšku vchodu do jeskyně vypadaly divně uspořádané, a tak se rozhodl nechat lovu a prozkoumat ji hlouběji. Brzy objevil cosi vyhlížejícího jako výzdobu vytesanou do skály.

Uvnitř to vypadalo, jako lidmi vytasené skulptury. Byl to ale jen začátek.

Další zkoumání odhalilo celý systém svatyní a monumentů vytesaných přímo do skály.

A 30 různých jeskyní.

Experti si myslí, že byly postaveny kolem r. 200 před n. l. a buddhističtí mniši je opustili během strašné monzunové sezóny.

Každá jeskyně je jiná se svou vlastní propracovanou konstrukcí jak vchodu, tak interiéru.

Ty jeskyně byly do 7. století převážně opuštěny, ale pro místní zůstávají svatým místem.

Mnohé z těch skulptur líčí život Buddhy a jeho mnoha vtělení.

Je tam i velký počet maleb, z nichž mnohé jsou pozoruhodně dobře zachovalé.