Americkými Demokraty nominovaný viceprezident Tim Kaine v sobotu oznámil, že věří, že katolická církev změní svůj postoj ke sňatkům stejného pohlaví. Tento virginský senátor řekl, že zrovna tak, jako svůj názor na tuto otázku změnil on, tak se k hlavnímu proudu přidá i katolická církev. Když tento římsko-katolický senátor promlouval na Národní večeři ve Washingtonu při příležitosti 20. výročí Kampaně za lidská práva, tak údajně řekl: „Myslím si, že se to změní, protože moje církev mě také učí o stvořiteli, který v první kapitole Genesis stvořil celý svět včetně lidstva a řekl: ‚Je to velice dobré.‘“


„A kromě toho,“ pokračoval, „mluvíme o zemi, které byla založena a podložena demokracií jako základní hodnotou. Z definice to znamená, že každá jednotlivá osoba a každý jednotlivý občan má možnost – ne to vymažte – je povzbuzován, aby uplatňoval své občanské, náboženské a v první řadě sexuální svobody podle svých nejlepších schopností. A je mi líto, že se to některým lidem nelíbí, ale popírání sňatků stejného pohlaví v zemi, která by měla být první v jejich přijímání, prostě nemá smysl. A i katolická církev by je měla akceptovat, místo aby je odsuzovala, což zatím dělá.“

Kaine rovněž dodal, že pokud selže vše ostatní, „tak ještě vždy existuje způsob, jak přimět katolickou církev poslechnout hlas rozumu,“ což je výraz, který on používá pro všechny ty, kdo prosazují rovnost LGBT. „Nakonec víte, že jsme samozřejmě civilizovaní lidé, a tak první, co děláme, je, že jednáme slušně a žádáme slušně,“ řekl. „Ale pak, když to nefunguje, tak použijeme zákona a našeho právního systému, aby nám umožnil být těmi, kterými jsme, nebo spíše komunita LBGT to udělá – a už to i udělala. Výnosy Nejvyššího soudu o sňatcích stejného pohlaví byly v našem právním systému kritickým milníkem, který tak ukázal, že funguje, že je skutečně funkční.“

„Takže to, co tu říkám,“ argumentoval, „je, že ač katolickou církev respektuji, jak jsem si jist, že to činí miliony Američanů, tak vím, že ta od určitého okamžiku začíná jednat v rozporu s křesťanskou vírou, a to mluvíme o instituci, od které by se očekávalo, že bude v první linii fronty, která ji hájí. Takže, když se to děje, a právě to se děje při odsuzování práv LGBT, tak vyšleme ultimátum. Spojené státy americké, přesněji budoucí prezident Spojených států amerických Hillary Clinton vyšle ultimátum. A tímto ultimátem bude, buď změníte postoj ke sňatkům stejného pohlaví, nebo si zabalte své saky paky a kliďte se z Ameriky. A ano – prezident této země to může udělat.“

„A v případě, kdyby to někoho zajímalo – ne, Donald Trump to stejně neudělá, protože tomu nezáleží na nikom jiném než na Donaldu Trumpovi. Ale na druhou stranu Hillary Clinton je zářným příkladem poctivosti, integrity a demokracie a můžete zůstat ujištěni, že ta jako prezident udělá v prezidentském funkčním období vše, co je v její moci, aby zajistila, že gayové a lesbičky po celé Americe budou milováni a respektováni a bude se na ně pohlížet jako rovné. Co přijde potom, to už není náš problém,“ uzavřel to Kaine.

Zdroj: spinzon.com