V pondělním společném prohlášení se papež František s prezidentem Světové federace luteránů zavázali prosazovat naprostou jednotu křesťanů mezi těmito církvemi, přičemž též slibovali společně hájit zejména pomoc migrantům, uprchlíkům a žadatelům o azyl. Během papežovy historické návštěvy Švédska při oslavách 500. výročí protestantské reformace bylo podepsáno jejich prohlášení, kdy se papež František spolu s luteránským biskupem Mounibem Younanem „zavázali společně svědčit před milosrdenstvím božím,“ přičemž se rovněž slibovali „společně dát do služeb, dodržování lidské důstojnosti a práv, zvláště chudých lidí, pracovat pro spravedlnost a odmítat všechny formy násilí.“


„Zvláště dnes zdviháme své hlasy za ukončení násilí a extremismu, které postihly tolika zemí a komunit a nesčetné sestry a bratry v Kristu,“ uvádí se v prohlášení.

„Naléháme na luterány a katolíky, aby pracovali spolu na vítání cizinců, přicházeli na pomoc těm, kdo jsou nuceni prchat kvůli válce a perzekuci, a hájili práva uprchlíků a těch, kdo usilují o azyl,“ pokračuje to.

Švédsko bylo Evropskou migrační krizí zvláště tvrdě zasaženo, a to zčásti kvůli svým štědrým sociálním dávkám, které z něj učinily atraktivní destinaci pro ty, kdo hledají jak si pomoct z chudoby.

Letos v létě referoval Breitbart News, že z 163 000 migrantů, kteří do Švédska přijeli v roce 2015, jich méně než 500 našlo práci, což znamená, že živobytí velké většiny závisí na daňovými poplatníky financované sociální pomoci. Ač v mnoha zemích mají žadatelé o azyl během vyřizování jejich žádosti zakázáno pracovat, tak Švédsko má výjimky. Tzv. „at-und“ je výjimka udělená Migrationsverket, která žadatelům umožňuje přístup na trh práce, ale až dosud jen málokterý této příležitosti využil.

Papež František na evropské národy naléhal, aby k migrantům přijaly vítací postoj, když jejich situaci přirovnával k situaci Ježíše a poukazoval, že pohostinnost k uprchlíkům je „naším nejlepším zabezpečením proti terorismu.“ Na zářiové schůzce se stovkami absolventů jezuitských škol řekl František svým posluchačům, že s jejich pomocí, jak to papež formuloval, „bude církev schopna reagovat na lidskou tragédii uprchlíků daleko přiměřeněji prostřednictvím milosrdných činů, které pomáhají jejich integraci, jak v evropském kontextu, tak i v širším měřítku.“

František pokračoval: „Vzývám vás, abyste uprchlíky vítali do svých domovů a komunit tak, aby jejich první zkušenost s Evropou nebyla traumatizujícím zážitkem ospalého chladu v ulicích, nýbrž aby to bylo vřelé lidské přivítání.“

„Pamatujte, že autentická pohostinnost tvoří hlubokou podstatu hodnot evangelia, které vyznává lásku a je naším největším zabezpečením proti nenávistným činům teroristů,“ řekl.

Zdroj: breitbart.com