Podle amerických psychologů je čím dál více a více lidí, zvláště dětí označovaných za „indigové lidi“ – což znamená, že vidí svět úplně jinak. Rysy indigových lidí jsou podobné těm, které často spatřujeme u ‚konspiračních teoretiků‘, to znamená, že zpochybňují autority a mají od přirozenosti zvídavou povahu. Learning-mind.com hlásí:

Indiga nejsou žádný nový jev, objevují se po desetiletí, a tak je mezi námi i spousta indigových dospělých.  Přečtěte si následující příznaky, abyste zjistili, jste-li jedním z nich.

1. Vždy potřebujete vědět proč

Indigoví dospělí zřídka přijímají věci ‚jen protože‘; mají silnou potřebu pochopit, ‚proč‘ k nim došlo. Indiga kladou o věcech otázky neustále a snaží se pochopit smysl za tím, proč se věci rozvíjejí právě takto. Indiga by mohla zvláště klást otázky kolem nerovnosti, utrpení, nenávisti a válek, protože nechápou, co pohání lidskou nelidskost k člověku.

2. Nesnášíte zbytečně autoritářské režimy

Jednou z věcí, kterou Indiga často zpochybňují, je autorita. Je tomu tak, protože nevěří, že akceptovaná moudrost je vždy správná. Indiga to mohla mít ve škole těžké, protože se hádala o zavedených způsobech, jak se věci dělají.

Často se na ně může pohlížet jako na hádavé a potížisty, což však nemusí nutně znamenat, že potíže způsobují, oni prostě jen nezůstávají potichu, když vidí nespravedlnost a nerovnost.

Z tohoto důvodu se Indiga často stávají apatickými ke konvenčním politickým a sociálním systémům. Místo toho se soustřeďují na ty starodávné systémy, pokouší se dělat změny nově jako je sdílení svých názorů přes nové mediální formy, vstupují do aktivit v environmentálních projektech nebo pracují v profesích, co něco léčí.

3. Nesnášíte pohled na utrpení jiných

Indigovým dospělým dělá velké těžkosti snášet utrpení jiných, protože mají velice empatické povahy. Z tohoto důvodu se mohou Indiga vyhýbat přílišnému sledování zpráv – nikoliv protože by je nezajímalo, co se děje ve světě, ale protože o to mají až přílišnou starost. Sledování utrpení nevinných lidí kvůli hladu, válce nebo přírodním katastrofám je pro Indigo traumatické a tyto pocity se zhoršují, když je příčinu utrpení možno odvrátit, jako v případech války nebo zneužití zdrojů velkými korporacemi. Indiga se často vyhýbají násilným médiím obecně, protože úroveň jejich empatie je tak vysoká, že sledování skličujících scén jim způsobuje citové utrpení.

4. Máte velkou náklonnost ke zvířatům

Indigoví dospělí mají často velkou náklonnost ke zvířatům. Když mohou, tak zvířata zachraňují nebo podporují zvířecí charity. Indiga milují trávení času v přírodě a užívají si péče o zahradu i domácí květiny. Často rovněž milují sledování dokumentů o chování zvířat a krásách planety, kterou s nimi sdílíme. Indiga nevěří, že zvířata jsou v tomto světě méně důležitá než lidé, protože chápou, že vše je provázané a my všichni jsme si rovni a vzájemně na sobě závislí.