Pro ty, co jim tento příběh unikl, 77-letý farmakolog v důchodu – Dimitris Christoulas – se zastřelil před řeckým parlamentem na náměstí Syntagma, čímž protestoval proti degradaci své země. Tohle je volání do zbraně, hořký okamžik v rozvíjejícím se evropském dramatu, reminiscence na buddhistické sebe-upalovače z jihovýchodní Asie, kteří na sebe strhli pozornost světa. Jeho dopis na rozloučenou se zmiňuje o Quislingovském režimu George Tsolakoglou pod okupací Osy za Druhé světové války. (Pro české čtenáře Quislingovský režim – režim vlády ochotně kolaborující s cizí mocí, podle Quislinga – kolaborantského premiéra Norska za 2. Sv. války, který se stal mezinárodně přijatým symbolem režimu kolaborace s nepřátelskou mocí.)

V Evropě jsme vpluli do nebezpečných vod. Řecko není izolovaný případ. Variace na řeckou tragédii se rozvíjí v celé řadě zemí, jelikož tyto přijaly podobnou politiku samu sebe posilující ekonomické kontrakce, jak se to jasně ukázalo během posledních dvou let. Španělská nezaměstnanost mládeže je už 50,5%. – UK Telegraph / Ambrose Evans-Pritchard

Dominantní sociální téma: Tato smrt je šokující. To je nám líto! (Ale nic to nemění)…

Analýza svobodného trhu: Často jsme už psali, že reakce mocenské elity na Internetovou reformaci je taková, že to vůbec nebude úspěšné. I sebevražda Dimitrise Christoulase by možná mohla podporovat tohle tvrzení.

Máme oči a uši (a to nastražené). Už jsme vídali to, co nazýváme Internetovou reformací, jak se v průběhu času rozvíjí, a sledovali jsme reakce elity na ni. Na začátku byla lhostejnost. Teď už, jak to vidíme, se to začíná blížit panice.

Ty dynastické rodiny, které chtějí vládnout světu – a už zjevně řídí centrální banky světa – už urazily kus cesty od vynálezu Guntenberova tiskařského stroje, který také osvítil masy ohledně toho, jak svět funguje.

Zkusili tuto expanzi osvícení kooptovat, ale až dosud bez pořádného úspěchu. Využili série zprostředkovaných útoků pod falešnou vlajkou, do čehož podle nás možná patří i Julian Assange, Anonymous a k tomu třebas i Okupace Wall Street.

Je to analogie k využití Martina Luthera a Johna Calvina při rozštěpení Katolické církve před dávnými časy. Existují také určité důkazy pro podporu Olivera Cromwella a jeho aktivit při odstavení britského království na celou generaci.

Ale nakonec elity těchto dnů REAGOVALY na Guntenbergův tiskařský stroj hodně podobně, jako podle nás reagují dnes. Ta eskalace reakcí na Internet do toho krásně zapadá.

Elity obecně využívají válku, ekonomickou depresi a autoritářství, aby tak během těžkých časů udržely svůj řád, zatímco obyčejně dávají přednost využívat oblbování veřejnosti pomocí dominantních sociálních témat.

Tahle agitace založená na strachu má za účel vyděsit lidi, aby přijali řešení globalistů a obecně byl nastolen internacionalismus. V této éře Internetu jim to ale už tak dobře nefunguje.

A tak … jak jsme si všimli, elity začínají být více brutální. Určitě vybudovaly EU se záměrem podrobit ekonomiku obecně vyšší centralizaci.

Už jsme spočetli, že tohle je SKUTEČNÝ důvod uskrovňování. Řekové byli předhozeni jako příklad ostatním. Ale i mimo to je ta mizérie, co se šíří mezi PIGS skutečná. Obecná je tu myšlenka, co mají elitáři na mysli, uvést lidi na Západě do takové mizérie, že už nebudou schopni „novému světovému řádu“ odporovat.

A jak do toho všeho zapadá smrt Dimitrise Christoulase? No… tisk mainstremu o tom hodně reportuje, což znamená, že v tom je nějaký úhel pohledu, za který elita agituje.

Počítáme, že to za co agitují, je více toho samého. Je to součást určitého typu dialektiky, kterou by elita ráda ustanovila ke kontrole kontroverzí a zmanipulovala tak společnost k žádoucím vyústěním.

Na jedné straně tu máte zběsilé zbídačování a na druhé tu máte lidi, co se zabíjí. Nyní je možná vůdčí myšlenkou dosáhnout středního stavu, kdy Řekové budou existovat jako ustrašení, zbídačení lidičkové, ale ne natolik zbídačení, aby se buď bouřili, nebo páchali sebevraždy masově.

Ale v tom to je: Neexistuje žádný důkaz, že tato sebevražda byla zinscenována, tak nemůžeme vědět, že by ten sžíravý dopis na rozloučenou, co zanechal, byl podvrh.  Ale i kdyby ta sebevražda i ten dopis byly čímsi vyprodukovaným manipulacemi elity, pořád tvrdíme, že výsledek je úplně stejný.

Elita hraje s chytáky. Byli odhaleni pomocí Internetu zrovna tak, jako Gutenbergův stroj odhalil machinace a manipulace před dávnými časy.

Elity těchto dnů využívají těchto odhalení, aby zkusily dosáhnout změn ve společnosti, které by fungovaly v jejich prospěch. Není však pochyb, že z toho, co jsme řekli, vyplývá, že tyto reakce byly přizpůsobující.

Elity si nepřály renesanci. Ani si nepřály Nový svět či republikánské „spojené Státy“ (malá písmena úmyslně).

Elita podle nás ani nepřijala ani neuvítala tento jev, který se stal Internetem. Utkali se s tím nejlepším způsobem, jakým dovedou, a zjevně v důsledku toho urychlili své plány na dosažení globalizace.

V tomto kontextu je pro nás smrt Dimitrise Christoulase osvícením. Pravděpodobně není žádných pochyb, že jeho smrt byly zmanipulovaná – a pořád se s ní manipuluje – za účelem posílení dialektiky „zbídačování“.

Ale manipulace jen dále pokračuje. V jistém smyslu je ten hněv skutečný a pravdou je, že nepopiratelný. To by mohl být jeden těch momentů. Evans-Pritchard i přes i přes opatrné pojednání řecké situace ve svém článku dlouze píše o samotné smrti:

K té události došlo a ta událost má důsledky… Struktura monetární unie je kořenem příčin této prohlubující se krize, jelikož ta nás odřízla od obvyklých řešení: politický mix fiskální a monetární kontrakce probíhající souběžně v zemích dohromady obnášejících 140 milionů lidí to ještě zhoršuje… Spousta nadějí se vkládala do utahování opasků a do hlubokých a rozvětvených reforem, kterým bude trvat pět až deset let, než přinesou ovoce. Pan Christoulas však vyplašil Evropu, že občanská společnost na to čekat nebude.

Elity mohou uplatnit kontrolu škod – což také činí – přičemž souběžně budou svět potápět hlouběji do války a deprese. Nakonec tu ale zůstává Internet spolu i s tím to jeho osvícení.

Je to proces, nikoliv epizoda. Pravděpodobně se to nepovede zastavit, přesměrovat či ochočit. Pojede to ve svém kurzu. Ti u moci si to doteď už uvědomili, to je ale jen pobídlo, aby zdvojnásobili své úsilí.

V určitém okamžiku ale realita vyrazí ven. Oni nejspíš budou muset udělat krok zpět. Možná nebudou mít na vybranou. Jsou tu miliardy takových, co nejsou elitou, a jich je jen pár takových, co jsou. A někteří z nich takoví, co možná nejsou ochotni zemřít, aby věci změnili. To je asi pro elity děsivá vyhlídka.

Závěr: Stejně v noci nespí dobře.


Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: www.thedailybell.com