Novoroční události v Kolíně přilákaly mezinárodní pozornost, jelikož davy migrantů bezuzdně loupily a páchaly sexuální útoky v měřítku v Evropě dosud nevídaném, ale policejní statistiky tím nijak neovlivnily. Z více než 500 útoků podrobně zaprotokolovaných na policii se jich pouze 17 objevilo v Policejních kriminálních statistikách (PKS) – tedy v nejlépe známém a často citovaném referátu policejních statistik – a ty, které se v nich objevily, byly záznamy z měsíců dubna až června.


Poslankyně Křesťanskodemokratické unie (CDU) Ina Scharrenbach si tohoto rozporu mezi zprávami o těchto událostech z Nového roku a jejich nepodchycením v oficiálních policejních datech povšimla a žádá, že chce vědět, co se stalo s těmi dalšími zprávami.

Zemský ministr vnitra Ralf Jäger jí řekl, že tyto zprávy o zločinech nejsou v PKS zaznamenány, dokud nejsou postoupeny prokurátorovi, a vysvětlil, že „k tomu nedojde vždy ve stejný měsíc, v němž byl zločin spáchán.“

Tento sociálnědemokratický ministr (SPD) navíc řekl, že případy se prokurátorovi postoupí pouze, když jsou zvláště závažné. „Velká většina činů z Nového roku v Kolíně byly kriminální přečiny jako kapsářství a sexuálně založené hrubosti,“ řekl. K čemuž mluvčí parlamentní frakce CDU v komisi pro tyto novoroční události Shrarrenberg řekla: „Vyráží mi dech, že přečiny z té noci nebyly zjevně závažné dost na to, aby vůbec stály za zaznamenání.“

Zatímco tyto gangy vedené sexuální útoky byly smeteny ze stolu, tak úřady v Brandenburgu v Severním Porýní-Vestfálsku minulý měsíc oznámily, že byla zavedena metodologie, která zajistí, aby se všechny „pravicové zločiny“ pokud možno do policejních statistik vždy dostaly. Brandenburgský ministerský předseda Dietmar Woidke řekl, že příliv migrantů, jaký Německo loni zažilo, s sebou přinesl vzepětí takovéto zločinnosti. Mluvil s rbb24 o tom, jak tato země zavede změny v metodice svého evidenčního systému tak, aby se to odrazilo v datech.

Tento politik SPD vysvětloval: „Policie bude do statistik započítávat každičký útok, u kterého nebude důkaz, že pachatel neměl žádnou pravicovou motivaci, jako pravicový, tj. nenávistný zločin.

Policejní zpráva z od německé spolkové policie (BKA) z července odhalila, že po celém Německu bylo na Nový rok v Kolíně, Stuttgartu a v dalších městech sexuálně napadeno přes 1 200 žen.

Zdroj: breitbart.com