Nová politika „přívětivá k inzertům“ zavedená YouTube potrestá ty, kdo projevují politicky nekorektní názory nebo se odváží diváky urážet, demonetizací jejich obsahu. Ta nová pravidla v komunitě YouTube vyvolala pokřik, protože jsou neuvěřitelně restriktivní. …


YouTube si nyní ponechává právo demonetizovat jakýkoliv vide-obsah, co je „Kontroverzní nebo citlivý k nějakým tématům nebo událostem, včetně témat spojených s válkou, politickými konflikty, přírodními katastrofami a tragédiemi, i když se grafické zobrazení neuvádí.“

„Nepatřičné vyjadřování včetně obtěžování, rouhání nebo vulgárních výrazů,“ je také demonetizováno.

 

Nová politika YouTube úplně YouTubisty odrazuje od diskusí o politicky nekorektních tématech nebo od vyjadřování kontroverzních názorů, protože vědí, že za to budou potrestáni. Mnozí YouTubisté mají ze svých kanálů živobytí a tudíž budou našlapovat po špičkách, aby se vyhnuli srážce s novými dusivými předpisy této společnosti.

Tato nová politika nese určité rozpoznávací markanty „systému skórování sociálním kreditem“ zavedeného čínskou komunistickou vládou, v němž jsou uživatelé Internetu soukromými společnostmi a jejich druhy trestáni za vyjadřování nepopulárních názorů na sociálních médiích.