Rozšíření střel s plochou dráhou letu se stalo pro USA hrozbou, na niž nemá zatím vojenské velení této země odpověď, píše The Business Insider. „Jestliže protiraketová obrana se už ustálila jako klíčový prvek vojenského potenciálu, pak hledání protiváhy raketám s plochou dráhou letu probíhá mnohem pomaleji", cituje časopis staršího vědeckého pracovníka washingtonského Střediska pro strategické a mezinárodní výzkumy (CSIS) Thomase Karaka.


Jednou z hlavních charakteristických zvláštností okřídlených střel je trajektorie letu. Jestliže balistické střely vzlétají do výšky a pak z této výšky padají, pak okřídlené letí nízko a jsou schopny manévrovat a urychlovat se před závěrečnou fází letu.

Americké systému protiraketové obrany se mají podobnému typu hrozeb přizpůsobit vzhledem k tomu, že z hlediska vojenského nejvyspělejší soupeři USA — Rusko a Čína — disponují raketami velkého doletu, které představují reálnou hrozbu pro kontinentální část USA.

Ve Sjednoceném výboru náčelníků štábů už zvýšili prioritu obrany před okřídlenými raketami, které pokládají američtí vojenští odborníci za větší nebezpečí, než balistické rakety, podotýká se v příspěvku.

Aby bylo možné vysledovat okamžik startu křižující rakety, je třeba mít platformy pozvednuté nad zemský povrch. Jestliže balistická raketa se dá snadno zachytit pomocí pozemních radarů, pak k zachycení okřídlených střel jsou zapotřebí složitější palubní systémy, dodává BI.