Teroristická skupina Islamistický stát veřejně vystoupila se zavržením tvrzení papeže Františka, že válka vedená islamistickými teroristy nemá náboženský charakter s ujištěním tomuto pontifikovi, že jejich motivace je výhradně náboženská a je v souladu s Alláhem a s Koránem.  V posledním vydání propagandistický magazín Islamistického státu Dabiq papeže Františka kritizoval za jeho naivní lpění na přesvědčení, že muslimové chtějí mír a že islamistický teror je motivovaný ekonomicky.

„Toto je bohem požehnaná válka mezi národem muslimů a národy nevěřících,“ uvádí autoři v článku zvaném „Mečem“.

Islamistický stát přímo Františka napadá za tvrzení, že „autentický islám a řádný výklad Koránu odporují všem formám násilí,“ tvrzením, že když tak František činí, „tak se jen halí do závoje klamu o ‚dobré vůli‘, aby zakryl své skutečné úmysly muslimský národ pacifikovat.“

Papež František svou snahou líčit islám jako náboženství míru „vede zápas proti skutečnosti,“ tvrdí tento článek, než začne naléhat na všechny muslimy, aby se chopili meče džihádu, což je „ta nejvyšší povinnost“ pravého muslima.

I přes zjevně náboženskou povahu jejich útoků, konstatuje tento článek že, „mnozí lidé v Křižáckých zemích projevují ohromení a dokonce znechucení nad vedením Islamistického státu kvůli ‚využívání náboženství k ospravedlnění násilí‘.“

„Ovšem vedení džihádu – šíření vlády Alláhovy mečem – je povinností uváděnou v Koránu, ve slovech našeho Pána,“ píší.

„Prolévat krev nevěřících je výchozí povinností. Přikázání je jasné. Zabíjej nevěřící, jak řekl Alláh: ‚Zabíjej polyteisty, kdekoliv je najdeš.‘“

Islamistický stát rovněž reagoval na líčení nedávných činů islamistického terorismu papežem Františkem jako „nesmyslného násilí“ trváním na tom, že na tom není nic nesmyslného.

„Podstata této věci vychází ze skutečných veršů Koránu o našem terorismu, válečnictví, bezohlednosti a brutalitě,“ vyhlašují s dodatkem, že jejich nenávist ke Křesťanskému Západu je absolutní a nesmiřitelná.

Skutečností je, že i když nás přestanete bombardovat, věznit, mučit, démonizovat nás a uzurpovat si naši zemi, tak stejně budeme pokračovat ve své nenávisti, protože primární důvod naší nenávistí tím nepomine, dokud se neoddáte islámu. I kdybyste platili džizáh (daň pro nevěřící) a žili pod vládou islámu v ponížení, stejně bychom vás nepřestali nenávidět.

Papež František na nedávné tiskové konferenci žurnalistům řekl, že svět je sice ve válce. „Je to ale skutečná válka, nikoliv náboženská válka,“ řekl.

„Je to válka zájmů, válka pro peníze. Válka o přírodní zdroje a o nadvládu nad lidmi.“

„Každé náboženství chce mír,“ řekl.

Zdroj: breitbart.com