Když v roce 2008 vyrazila z Jižního Pekingského nádraží meziměstský vysokorychlostní vlak, tak čínská železniční síť vyrazila do nové éry rychlého pohybu. (Foto: Flickr)

Během uplynulého desetiletí přidala tato země ke své síti vysokorychlostních železnic (HSR) více než 35 000 kilometrů, kdy jejich celková délka teď už převyšuje celý zbytek světa dohromady. Rychlosti vlaků vyrostly z maximálně 200 km za hodinu na 350 km za hodinu – tj. jsou nejrychlejší na světě.

HSR nabízí kratší dobu cestování, komfort, pohodlí, bezpečnost a přesnost a to je zdaleka největší pro pasažéry určenou sítí svého typu na světě, uvádí zpráva.

Zpráva Světové banky rovněž uvedla, že Čína se stala první zemí s hrubým domácím produktem (HDP) na hlavu pod 7 000 $, co investuje do rozvoje sítě HSR.

Cesta od plánování k provozu

Při zpětném pohledu je vidět, že klíčovým milníkem pro rozvoj čínských HSR bylo schválení Střednědobého a dlouhodobého plánu železnic (MLTRP) v roce 2004, kdy objemy přepravy rychle rostly a existující pomalé železnice měly v osobní přepravě omezenou konkurenceschopnost.

Tento plán předjímal, že do roku 2020 naroste národní železniční infrastruktura na 100 000 km, z nich 12 000 bude vysokorychlostních a zřídí se čtyři horizontální koridory a čtyři vertikální koridory k propojení všech velkých měst.

Po schválení podrobných plánů bylo dalším krokem zajistit solidní technologickou bázi, jak pro infrastrukturu, tak pro komponenty a vozový park.

V raných fázích byla konstrukce tažena smlouvami na převody technologií s řadou evropských zemí jako Německo a Francie stejně jako od japonských dodavatelů, ale Čína konstrukce rychle adaptovala a vylepšovala k místnímu použití.

Čína na základě nashromážděných zkušeností v tomto oboru spolupracovala s Mezinárodní železniční unií na vývoji mezinárodních standardů pro HSR techniku.

Realizace probíhala podle sérií Pětiletých rozvojových plánů (FYP) stanovující projekty k provedení v každém roce pětiletého cyklu až do roku 2020.

Další revize proběhla v roce 2016. Struktura těchto sítí se rozrůstala z původních „čtyř vertikálních a čtyř horizontálních“ koridorů do „osmi vertikálních a osmi horizontálních“ koridorů navržených jako doplněk k regionálnějším a meziměstským železničním tratím.

Podle čínského ministerstva dopravy se tento plán zakládá na podrobném analytickém procesu zahrnujícím základní zkoumání, sběr dat, výzkumné projekty stejně jako rozsáhlé externí konzultace a revize expertní poradní komisí.

V roce 2020 je cílem železniční síť představující 150 000 km včetně více než 35 000 km HSR zavedených do více než 80 procent velkých a středně velkých měst.

Síť HSR bude pak propojovat téměř všechna velká a středně velká města. To zkrátí čas cestování na dobu od jednoho do čtyř hodin mezi velkými a středně velkými městy a na půl hodiny na hodinu až dvě do regionálních center, referuje zpráva.

Původním záměrem projektu bylo zvýšit kapacitu přetížené sítě této země a zlepšit služby cestujícím. Ale díky šířícím se přínosům se zlepšila konektivita regionů a provincií, což slouží jako silný katalyzátor k podpoře ekonomického rozvoje a urbanizace.

Zdroj: newscgtn.com